Energieonderzoek

Energieonderzoek De energieprestatie van gebouwen vormt, afgezet tegen benchmarks, een eerste uitgangspunt voor het beoordelen van een vastgoedportefeuille. Met energieonderzoek wordt per locatie een complete inventarisatie uitgevoerd voor het bepalen van de energiebalans, de energieprestatie als nulmeting en worden mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht met kosten- en batenanalyse. De uitkomst van een energieonderzoek vormt een…