Aanvragen energiesubsidies

Voor het verduurzamen van gebouwen bestaan allerlei stimulerende regelingen en energiesubsidies. Investeren in energiezuinige technieken, het verbeteren van isolatie, de mogelijkheden zijn zeer divers. Door gebruik te maken van de beschikbare regelingen en energiesubsidies kan het voordeel voor de aanschaf- en exploitatiekosten behoorlijk oplopen.

Bent u voornemens maatregelen voor energiebesparing of verduurzaming te treffen? Enodes kent de regelingen en weet aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

De meest gebruikte energiesubsidies:

  • SDE+ – de Stimulering Duurzame Energieproductie
  • EDS – Subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
  • ISDE – investeringssubsidie duurzame energie
  • EIA – de energie investeringsaftrek
  • MIA/Vamil – de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
  • KIA – de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Groenfinanciering
  • Lokale regelingen

Enodes en energiesubsidies

Bij energieonderzoek en installatieadvies houdt Enodes rekening met beschikbare fiscale regelingen (voor zover van toepassing) en mogelijke subsidies. Laat u wegwijs maken in de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie onder ‘kennis‘.