Energie audit en de EED

Voor organisaties met meer dan 250 medewerkers* is het uitvoeren van een Energie Audit (EA) verplicht volgens de Europese energie efficiëntie richtlijn (EED). Deze onderzoeksrapportage is een weergave van de actuele energiehuishouding en het verbruiksprofiel en bevat een overzicht van kosteneffectieve maatregelen voor energiebesparing. De energie audit moet iedere vier jaar uitgevoerd worden.

Enodes voert de energie audit uit conform de eisen die voortvloeien uit de EED-richtlijn en rapportage aan gemeente of omgevingsdienst.

De energie audit omvat:

 • Opstellen gedetailleerde energiebalans
 • Schematisch overzicht van energiestromen (inclusief vervoer)
 • Overzicht van relevante maatregelen
 • Toetsing Erkende Maatregelenlijsten
 • Gevalideerde energiebesparing en kostenvoordeel per maatregel
 • Aanwijzing verplichte maatregelen volgens wet milieubeheer
 • Rapport conform eisen EED

Voor dit onderzoek brengt Enodes de energiestromen in kaart op basis van een uitgebreide inventarisatie van gebouwen, installaties, apparaten en vervoersmiddelen.

Het energieonderzoek van Enodes past binnen verschillende wettelijke kaders:

 • de Energie Audit (EA) volgens de EED
 • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
 • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
 • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit

*Om te zien of uw organisatie onder de verplichting van de EED richtlijn valt kunt hier kijken op de website van RVO.

Bekijk de projecten waarvoor Enodes de energieaudit heeft uitgevoerd:

Bij een energieaudit brengt Enodes de energiestromen in kaart op basis van een uitgebreide inventarisatie van gebouwen, installaties, apparaten en vervoersmiddelen.

Voorbeeldprojecten:

Energieaudit voor zorgorganisatie

Voor twee zorglocaties heeft Coloriet een EED-energieaudit laten opstellen.

EED-audit voor farmaceutisch bedrijf

Voor een in Nederland gevestigd farmaceutisch bedrijf heeft Enodes de energie audit opgesteld.