building24

Zodra het gaat om verbeteringen op het gebied van energie efficiëntie, bestaan financiële en fiscale regelingen die kunnen helpen een businesscase sluitend te maken. Enodes weet de weg in deze regelingen en neemt de effecten daarvan mee in investeringsbegrotingen. Het gaat hier niet alleen om de EIA/MIA, maar ook om meer complexe regelingen als de SDE+ of de EEEF.

  • Projectplannen inpassen in subsidieregelingen
  • Begeleiden aanvraag subsidieregeling
  • Projectrealisatie conform subsidie vereisten