Enodes realiseert duurzame energieoplossingen voor de gebouwde omgeving en het binnenklimaat. Met energiemanagement en energiemonitoring bieden wij bedrijven en instellingen een resultaatgerichte aanpak voor het opbouwen en bewaken van een duurzame energiehuishouding en een gezond binnenklimaat.

Met de diensten van Enodes kunnen bedrijven en instellingen pro-actief invulling geven aan hun eigen ambities op het gebied van de energietransitie en 2020 klimaatdoelstellingen. Enodes werkt hierbij op projectbasis en streeft naar een langjarige samenwerking met haar opdrachtgevers voor een blijvende verbetering van energieprestatie en duurzaamheid.

Energieprojecten

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen is een opgave voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Enodes biedt een planmatige aanpak voor het in kaart brengen van de mogelijkheden tot en met de uiteindelijke realisatie van energieprojecten, zoals de renovatie van installaties of het realiseren van lokale energie opwekking. Lees meer…

Energieonderzoek

De energieprestatie van gebouwen vormt, afgezet tegen benchmarks, een eerste uitgangspunt voor het beoordelen van een vastgoedportefeuille. Met energieonderzoek wordt per locatie een complete inventarisatie uitgevoerd voor het bepalen van de energiebalans, de energieprestatie als nulmeting en worden mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht met kosten- en batenanalyse. Lees meer…

Binnenklimaat onderzoek

In samenhang met de energieprestatie is de kwaliteit van het binnenklimaat een issue. In veel gebouwen vormt het klimaat een eerste bron van klachten. Optimalisatie van het binnenklimaat in samenhang met de energieprestatie draagt bij aan tevredenheid en productiviteit. Lees meer…

Installatie performance scan

Gebouwgebonden installaties behoren in onderlinge samenhang te functioneren. In de loop van de tijd zijn de regelingen van bijvoorbeeld het GBS niet meer afgestemd op het gebruik van een gebouw. Het beoordelen van de prestatie van installaties voorkomt onnodig energieverbruik. Lees meer…

Energiemonitoring

Voor het bewaken van de energieprestatie van een gebouw in samenhang met de kwaliteit van het binnenklimaat, vormt energiemonitoring de basis voor prestatie gericht energiemanagement. Het monitoren van energiestromen en het tijdig opsporen van afwijkingen is een permanente activiteit. Lees meer…

Energieprestatiecontract en ESCo

Voor het uitvoeren van renovaties van gebouwen en gebouwgebonden installaties bestaan nieuwe business modellen, waarbij de investering en het langjarig beheer en onderhoud hand in hand kunnen gaan. Energieprestatiecontracten maken het mogelijk om met een installateur afspraken te maken over de vereiste energieprestatie binnen een gegeven total cost of ownership. Enodes brengt prestatiecontracten en ESCo’s tot stand. Lees meer…

Energiesubsidies

Zodra het gaat om verbeteringen op het gebied van energie efficiëntie, bestaan financiële en fiscale regelingen die kunnen helpen een businesscase sluitend te maken. Enodes weet de weg in deze regelingen en neemt de effecten daarvan mee in investeringsbegrotingen. Het gaat hier niet alleen om de EIA/MIA, maar ook om meer complexe regelingen als de SDE+ of de EEEF. Lees meer…

Werkwijze Enodes

Enodes streeft naar een langdurige samenwerking met haar opdrachtgevers, zodat in fasen gewerkt kan worden aan het verduurzamen van gebouwen op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Activiteiten worden aangevangen op projectbasis. Voor een kennismaking, neem contact op via 085 – 40 10 493.