Energielabel utiliteitsbouw

Bij eigendomsoverdracht of verhuur moeten utiliteitsgebouwen voorzien zijn van een energielabel. Zo’n energielabel of energiecertificaat moet opgesteld worden door een erkende energieadviseur, in het verleden ook wel EPA-U genoemd. Hierbij staat EPA voor energieprestatieadvies en U voor utiliteit.

Heeft u te maken met vastgoed dat verhuurd wordt of binnenkort van eigenaar verandert? Beschikt u over een label maar wilt u de energieprestatie van het gebouw verbeteren? Wilt u uw kantoor naar label C of beter brengen? Enodes helpt u graag.

Het energielabel utiliteit

Een energielabel is een weergave van de energieprestatie van een gebouw, ingedeeld in labelklassen, variërend van A voor zeer energiezuinig tot G voor gebouwen met een zeer slechte energieprestatie. Kantoren moeten per 2023 een energielabel hebben van klasse C of beter.

Op het energielabel staat naast de energieprestatie en de labelklasse ook een overzicht van mogelijke maatregelen voor energiebesparing, het maatwerkadvies. Om de kosten voor energie te reduceren of om een labelsprong te maken, verdient het aanbeveling de maatregelen uit te (laten) voeren.

Openbare gebouwen moeten een energielabel zichtbaar voor het publiek tonen, bijvoorbeeld in de hal. Bovendien moeten gebouwen van gemeenten en overheid de maatregelen die op het energielabel zijn genoemd ook uitvoeren, binnen de geldigheidstermijn van het label. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Opstellen van een energielabel

De methodiek voor het opstellen van een energielabel utiliteit en de rekenmethode voor het bepalen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is vastgelegd in regelgeving. Volgens deze methode kan Enodes alle benodigde gegevens verzamelen, de berekeningen maken en het officiële energielabel laten opstellen.

Het energielabel van Enodes:

  • Voldoet aan wettelijke eisen
  • Bepaalt maatregelen voor energiebesparing
  • Legt de basis voor een verbeterplan

Voor het planmatig verbeteren van de energie efficiëntie en het duurzame karakter van gebouwen voert Enodes energieonderzoek uit. Het energieonderzoek van Enodes past binnen verschillende wettelijke kaders:

  • de Energie Audit (EA) volgens de EED
  • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
  • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
  • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit
Een energielabel voor utiliteitsbouw (EPA-U) nodig? Enodes helpt met het opstellen.