Energieonderzoek

De energieprestatie van gebouwen vormt, afgezet tegen benchmarks, een eerste uitgangspunt voor het beoordelen van een vastgoedportefeuille. Met energieonderzoek wordt per locatie een complete inventarisatie uitgevoerd voor het bepalen van de energiebalans, de energieprestatie als nulmeting en worden mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht met kosten- en batenanalyse.

De uitkomst van een energieonderzoek vormt een plan van aanpak en een roadmap voor het blijvend verbeteren van de energieprestatie van gebouwen.

Het energieonderzoek omvat:

 • Gebouwinventarisatie op locatie
 • Inventarisatie gebouwgebonden installaties
 • Energiebalans en energie prestatie nulmeting
 • Bouwkundige en technische maatregelen voor energiebesparing
 • Projectplan met kosten- en batenanalyse

Energieonderzoek als start voor een duurzaam gebouw

Uitvoeren van een energieonderzoek levert een gefundeerd uitgangspunt voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Een duurzaam gebouw met een hoge energie-efficiëntie en een gezond en comfortabel binneklimaat is toekomstbestendig en vormt een bijdrage aan de waardeontwikkeling van het vastgoed.

Redenen voor het verduurzamen en daarvoor laten uitvoeren van een energieonderzoek zijn:

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit
 • Exploitatiekosten en onderhoudsstaat
 • Plannen voor renovatie en innovatie
 • Label C verplichting voor kantoren
 • EED, Energie Audit of Energie Prestatie Keuring
 • Energielabel utiliteit

Het energieonderzoek van Enodes past binnen verschillende wettelijke kaders:

 • de Energie Audit (EA) volgens de EED
 • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
 • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
 • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit
De uitkomst van een energieonderzoek van Enodes helpt bij het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen.

Voorbeeldprojecten:

Maatwerkadvies voor verduurzamingsplannen VvE

Maatwerkadvies voor VvE geeft Inzicht in energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing.

Energieaudit voor zorgorganisatie

Voor twee zorglocaties heeft Coloriet een EED-energieaudit laten opstellen.

EED-audit voor farmaceutisch bedrijf

Voor een in Nederland gevestigd farmaceutisch bedrijf heeft Enodes de energie audit opgesteld.

Een sterk verbeterd binnenklimaat

Optimalisatie van het binnenklimaat door onderzoek en installatieadvies.

Almeerse scholen nu energieneutraal

Drie scholen verduurzaamd tot energieneutraal

Gemeentehuis Urk zuiniger dankzij monitoring

Zuinig gemeentehuis kan nog zuiniger.