Installatieadvies E en W

Organisaties en gebruikseisen veranderen, maar gebouwen en gebouwgebonden installaties gaan daar niet vanzelf in mee. De indeling en functie van gebouwen verandert, eisen ten aanzien van de werkplek veranderen, net als beschikbare technieken, systemen en apparaten. Maar ook wetgeving verandert. Is uw gebouw al duurzaam, energie efficiënt en aangepast aan de wensen van nu en die van de toekomst?

Installatieadvies voor renovatie en innovatie

Enodes geeft installatieadvies voor het optimaal functioneren van bestaande en nieuwe gebouwgebonden installaties tegen een maximale energieprestatie. Het installatieadvies bestaat uit het (her-)ontwerp, de realisatie en desgewenst de exploitatie van E en W installaties.

Wij nemen organisatorische, financiële en juridische belemmeringen weg en realiseren een compleet functionerend systeem volgens vooraf overeengekomen prestatie-eisen.

Ons installatieadvies omvat:

  • Inventarisatie gebouw en installaties
  • Haalbaarheidsonderzoek renovatie en innovatie
  • Bepalen KPI’s en baseline energieverbruik
  • Ontwerp en engineering
  • Begeleiding bij installatie, inregelen en opleveren
  • Onderzoek financieringsmogelijkheden
  • Monitoring resultaten in exploitatiefase

Duurzame en energie-efficiënte installaties

Enodes richt zich met het installatieadvies op organisaties die hun gebouw en de energiehuishouding willen verduurzamen en meerwaarde willen creëren voor huidig en toekomstig gebruik van het gebouw.

Voorbeeldprojecten:

Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie

In opdracht van Heembeton in Lelystad verkende Enodes hoe de betonproductie aardgasvrij kan. Aardgas wordt per 2050 uitgefaseerd in Nederland. Heembeton wil zich daarop voorbereiden

Succes door opnieuw inregelen klimaatinstallatie

Ook moderne gebouwen verdienen regelmatige controle van het binnenklimaat.

Slotervaart ziekenhuis over op stadswarmte

Plannen voor vervanging van de gasgestookte verwarming leidde tot aansluiting op een warmtenet

Een sterk verbeterd binnenklimaat

Optimalisatie van het binnenklimaat door onderzoek en installatieadvies.