Projecten voor de SDE+ subsidie

Enodes heeft uiteenlopende projecten voor zonne-energie gerealiseerd met behulp van de SDE+ subsidieregeling. Zonnestroominstallaties voor scholen, bedrijfsgebouwen en sportaccommodaties. Hiervoor doen we vooronderzoek en bepalen we samen met de opdrachtgever de best passende businesscase. We verzorgen de aanvraag voor de subsidie, helpen bij financiering en realiseren na toezegging de complete installatie.

SDE+ tijdig aanvragen

Ook dit jaar is de SDE+ weer opengesteld voor zonne-energie projecten. Beschikt u over ruim dak zonder schaduw en een grootverbruikaansluiting voor elektra, start dan tijdig met het aanvragen van de SDE+ subsidie om op tijd te zijn voor het indienen van een aanvraag voor de eerstkomende ronde.

Hoe werkt de SDE+

De Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een exploitatievergoeding. Dankzij deze regeling wordt het verschil tussen de kostprijs voor het opwekken van elektriciteit en de marktprijs afgedekt. Dit gaat op basis van daadwerkelijke productie van stroom en voor een bepaalde looptijd, meestal 15 jaar.

De SDE+ wordt toegekend op basis van een veilingsysteem. De projecten met de laagste kostprijs komen dan het eerste aan bod. De omvang van de subsidiepot is begrensd en word jaarlijks overschreven. De aanvraag biedt dus nog geen zekerheid.

Met de SDE+ subsidie wordt het mogelijk een gezonde businesscase te maken voor grote zonnestroominstallaties. De opgewekte elektriciteit kan voor eigen gebruik aangewend worden en beperkt daarmee de hoeveelheid in te kopen stroom. Is de opbrengst van de installatie hoger dan het eigen verbruik dan wordt deze stroom aan het net geleverd, tegen een (beperkte) vergoeding. Salderen is niet van toepassing; dit geldt alleen voor huishoudelijke en kleinzakelijke aansluitingen. Wilt u het dak delen met woningen in de buurt, bekijk dan de postcoderoosregeling.

Ook een zonnestroomproject?

Vragen over de mogelijkheden van zonne-energie voor uw bedrijf of vastgoed? Neem contact met ons op voor een snelle inventarisatie.

Voor meer informatie:

Silvain van Ligtenberg

Sylvain van Ligtenberg
directeur
085 – 40 10 493
s.vanligtenberg@enodes.nl