LED-verlichting voor bedrijven

In veel gebouwen kan met LED-verlichting een energiebesparing behaald worden. Armaturen en lampen op basis van LED, zoals LED-tubes of LED-panels, zijn zuiniger dan conventionele lampen en tl-buizen. Maar LED-verlichting van hoge kwaliteit en met een lange levensduur is niet goedkoop. Of de investering in LED-verlichting gunstig uitpakt hangt af van meerdere factoren. Daarvoor biedt Enodes de verlichtingsscan.

Exploitatie en TCO van LED-verlichting

Voor een parkeergarage die het hele jaar, 24/7 verlicht moet worden is de toepassing van energiezuinige LED-verlichting een uitgemaakte zaak. Maar voor een kantoorgebouw of een school met een veel lager aantal gebruiksuren ligt het al anders. Alleen door de Total Cost of Ownership (TCO), dus de totale kosten voor aanschaf, installatie, elektriciteitsverbruik, onderhoud en vervanging nauwkeurig in kaart te brengen, kan bepaald worden of de investering in LED-verlichting bedrijfseconomisch zinvol is.

LED-verlichting als vervanger voor conventionele verlichting

Het één op één vervangen van bijvoorbeeld tl-buizen door LED-tubes wordt veel gedaan. Toch moet hier kritisch naar gekeken worden. Zo is de vereiste lichtopbrengst een aandachtspunt en daarmee het lichtplan. LED-verlichting heeft totaal andere specificaties dan conventionele lampen. Lang niet altijd is één op één vervangen mogelijk. Bij de verlichtingsscan wordt daarom uitgegaan van de gebruikseisen die gesteld worden.

Levensduur

Omdat de aanschafkosten van LED-lampen fors hoger liggen dan die van bijvoorbeeld conventionele tl-buizen is de levensduur een belangrijke factor. Vandaar dat hoge eisen gesteld moeten worden aan het armatuur. Warmteontwikkeling is mede bepalend voor de levensduur. Daarom is ontwerp van het armatuur en plaatsing van de driver één van de aandachtspunten.

Verlichtingsscan

Enodes inventariseert de toegepaste verlichting en adviseert bij de keuze van energiezuinige alternatieven. Desgewenst neemt Enodes de projectleiding op zich voor realisatie van de renovatie van de verlichting in en rond gebouwen.

  • Inventarisatie lichtplan en gebruikte armaturen en lampen
  • Programma van eisen per type ruimte
  • Invulling lichtplan met energiezuinige varianten
  • Resultaat energiebesparing
  • Investering- en exploitatiebegroting
  • Projectleiding bij uitvoering

Ook energiezuinige verlichting staat op de Erkende Maatregelen lijsten per sector van RVO. Toepassen hiervan kan verplicht zijn volgens de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Tegelijk kan de maatregel ook erkend zijn voor fiscale stimulering zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de MIA/Vamil. Kijk bij subsidies onder ‘kennis’.

Op zoek naar LED-verlichting voor bedrijven? Daarvoor biedt Enodes de verlichtingsscan.