building25

Enodes realiseert duurzame energieoplossingen voor de gebouwde omgeving. Met energiemanagement en energiemonitoring bieden wij bedrijven en instellingen een resultaatgerichte aanpak voor het opbouwen en bewaken van een duurzame energiehuishouding en een gezond binnenklimaat.

Enodes biedt energieoplossingen voor de volgende branches:

Zorginstellingen:
Zorgvastgoed is 24/7 in gebruik en kent strenge eisen ten aanzien van het binnenklimaat en benodigde voorzieningen. Enodes beschikt over de kennis en ervaring om binnen deze complexe werkomgeving energiemanagement door te voeren en verbetermaatregelen uit te voeren in samenhang met bestaande huisvestingsplannen. Lees meer…

Onderwijs:
In de huisvesting van onderwijsinstellingen is in veel gevallen nog een hoop te verbeteren. Problemen met het binnenklimaat en een hoog energieverbruik zijn kenmerkend, gecombineerd met een gebrek aan huisvestingsbudgetten. Hoewel geen schoolgebouw gelijk is, de problematiek is in grote lijnen overal hetzelfde. Daarvoor heeft Enodes een handzame aanpak ontwikkeld onder de noemer ‘De Duurzame School’. Lees meer…

Kantoorvastgoed:
Ons land staat vol met kantoorgebouwen, groot en klein. Hoewel dit soort gebouwen per jaar maar voor zo’n 2400 uren gebruikt worden, is het energieverbruik relatief hoog. Het besparingspotentieel is in de gebouwde omgeving juist voor kantoren het hoogste. Enodes beschikt over een stappenplan voor het in fasen exploitatieneutraal verduurzamen van bestaande bouw. Lees meer…

MKB bedrijven:
In het MKB is het bewaken van kosten een voortdurend punt van aandacht. Energiebeheer past daarbij. Met het realiseren van een verbeterde energie-efficiency enerzijds, maar tegelijk ook aandacht voor de inkoop van energie en het contractbeheer. Bovendien kunnen ondernemers fiscaal vriendelijk investeren in slimme energieoplossingen, dankzij regelingen als de EIA/MIA of SDE+. Enodes helpt daarbij. Lees meer…

Sportfaciliteiten:
Sportverenigingen met hun accomodaties, sportcomplexen met grote hallen, sportvelden, veelal een vorm van vastgoed met een lage bezettingsgraad, maar hoge energielasten. Duurzaam sporten kan en juist een sportvereniging kan als sociale spil in wijk of buurt de mogelijkheden van lokale energieopwekking volop benutten. Enodes heeft daarvoor de Energie Estafette ontwikkeld, voor de Provincie Flevoland. Deze aanpak werkt voor álle sportlocaties in Nederland. Lees meer…

Ga naar referenties voor een overzicht van recente projecten.