Bedrijfsgebouwen

Het energieverbruik van een bedrijf staat in directe relatie tot de productieprocessen. De kosten voor energie maken deel uit van de productiekostprijs per eenheid product. Hoe groter dit aandeel, hoe groter het belang van energie efficiëntie. Energiebesparing vertaalt zich in een lagere productiekostprijs.

Energiemanagement

Met energiemonitoring is grip te krijgen op het dagelijkse energieverbruik. Hiermee kan onnodig verbruik voorkomen worden en zijn verliezen op te sporen. Enodes helpt bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van energiemanagement en het opsporen van besparingsmogelijkheden. Ook ondersteunen wij bedrijven bij duurzame energieproductie, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

EED, MJA3 en duurzaamheidscertificaten

Voortvloeiend uit regelgeving als de Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit en de Energy Efficiency Directive is energiebesparing voor bedrijven geen vrijblijvendheid. Zo is voor ieder bedrijf een Energie Registratie- en Bewakingssysteem (EBS) verplicht. Een energieprestatiekeuring (EPK), een energieaudit (EA) of een energie efficiëntie plan (EEP) kan voor bedrijven een wettelijk vereiste zijn.

Mogelijk dat als alternatief een duurzaamheidscertificaat van toepassing is, zoals de CO2-prestatieladder, ISO 50001, Lean and Green of BREEAM, waarvoor periodieke rapportage vereist kan zijn. Enodes helpt bedrijven de weg te vinden in de regelgeving en uitvoering daarvan.

VOORBEELDPROJECTEN:

Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie

In opdracht van Heembeton in Lelystad verkende Enodes hoe de betonproductie aardgasvrij kan. Aardgas wordt per 2050 uitgefaseerd in Nederland. Heembeton wil zich daarop voorbereiden

Verschillende verduurzamingsopties kantoor en productieruimten

Voor Rotec Composite Group bracht Enodes in kaart hoe dit bedrijf haar kantoor en de productieruimten kan verduurzamen.

Duurzame energievoorziening voor nieuwe haven Urk

In opdracht van de provincie bracht Enodes de scenario’s in kaart om de energievoorziening van een nieuwe haven op Urk aardgasvrij en duurzaam te organiseren.