Onderwijs

In het onderwijsvastgoed is vrijwel geen enkel gebouw hetzelfde. Toch zijn de uitdagingen waarvoor men staat identiek: hoe zorg je voor een energie efficiënt gebouw met een gezond en comfortabel binnenklimaat? Een lage energierekening en voldoende frisse lucht, ook aan het einde van de schooldag? De gebruikseisen van een schoolgebouw stellen hoge eisen aan de installaties en regelingen daarvan.

Duurzame schoolgebouwen

Duurzaam en energiezuinig zijn begrippen die in praktijk haaks lijken te staan op een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hoe vind je daartussen de balans? Oud of nieuw, met energielabel G of energieneutraal, in vrijwel ieder schoolgebouw is winst te behalen. Door een directe relatie met de exploitatielasten te leggen, zijn maatregelen te kiezen waarvoor de investering zichzelf terugverdient. Het meerjaren onderhoudsplan kan daarbij de leidraad vormen.

Stappenplan

Enodes heeft een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij het meerjaren onderhoudsplan als uitgangspunt wordt genomen. Binnen de beschikbare ruimte in voorliggende jaren wordt de scope bepaald waarin bestaande bouw wordt aangepakt of nieuwbouw wordt gepland. Om tot zo’n aanpak te komen worden stappen doorlopen, zoals het uitvoeren van energieonderzoek, het implementeren van energiemonitoring en het berekenen van kosten en baten van energie besparende maatregelen. De opdrachtgever ontvangt, binnen gegeven budgettaire ruimte, een stappenplan om een maximale energie efficiëntie te bereiken.

VOORBEELDPROJECTEN:

DVIP basis voor verduurzaming Friese scholen

Drie scenario’s voor de verduurzaming van negen scholen.

Succes door opnieuw inregelen klimaatinstallatie

Ook moderne gebouwen verdienen regelmatige controle van het binnenklimaat.

Almeerse scholen nu energieneutraal

Drie scholen verduurzaamd tot energieneutraal