Zorginstellingen

Zorgvastgoed is 24/7 in gebruik en kent strenge eisen ten aanzien van het binnenklimaat en benodigde voorzieningen. Enodes beschikt over de kennis en ervaring om binnen deze complexe werkomgeving energiemanagement door te voeren en verbetermaatregelen te (laten) realiseren in samenhang met bestaande huisvestingsplannen. Met installatieadvies en projectleiding voor gebouwgebonden installaties (E en W) zorgt Enodes voor renovatie, innovatie en het verduurzamen van bestaand zorgvastgoed.

Energie efficiëntie

Op de financiële begroting van een ziekenhuis springen de kosten voor energie niet direct in het oog. Toch zijn de totale jaarkosten voor de installaties, het onderhoud en het energieverbruik substantieel. Groot genoeg om te kunnen investeren in maatregelen voor energiebesparing en het verbeteren van de energie efficiëntie. Het meerjaren onderhoudsplan of tegenwoordig Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) kan daarbij de leidraad zijn. Door investeringen te koppelen aan het kostenvoordeel van beoogde energiebesparing kunnen de meest renderende vervangingsmomenten gekozen worden.

Milieubarometer

Als maatlat voor o.a. de energieprestatie gelden diverse duurzaamheidscertificaten. Ook speelt wetgeving hierbij een rol, zoals de Energy Efficiency Directive (EED). Voor de zorgsector is de Milieubarometer een waardevol toetsingsinstrument. Enodes ondersteunt het verduurzamen van zorgvastgoed binnen de kaders van diverse duurzaamheidscertificaten en wetgeving.

Projectleiding

Enodes beschikt over de ervaring om duurzaam ontworpen gebouwen en installaties in de praktijk ook duurzaam te laten presteren. Als projectleider voor de realisatie van W- en E-installaties hebben we extra aandacht voor de juiste afstemming tussen delen van de installaties, al in de ontwerpfase. Wij nemen organisatorische, financiële en juridische belemmeringen weg en realiseren een compleet functionerend systeem volgens vooraf overeengekomen prestatie-eisen.

VOORBEELDPROJECTEN:

Energielabel voor groenfinanciering renovatie Slotervaart

Het voormalige Slotervaartziekenhuis wordt volledig gerenoveerd. Een omvangrijk project waarbij de duurzaamheidslat hoog is gelegd.

Slotervaart ziekenhuis over op stadswarmte

Plannen voor vervanging van de gasgestookte verwarming leidde tot aansluiting op een warmtenet

Energieaudit voor zorgorganisatie

Voor twee zorglocaties heeft Coloriet een EED-energieaudit laten opstellen.