RUIMTE OK

Nije Gaast in control bij verduurzamen scholen

Schoolbestuur Nije Gaast heeft laten doorrekenen wat de beste manier is om hun scholen te verduurzamen. Het resultaat, een Duurzaam Vastgoed investeringsplan, helpt bestuurder Rika Tulner om een verantwoorde keuze te maken voor samenhangende duurzame maatregelen. Lees hier het artikel in Ruimte OK…

TROUW

Van het aardgas af? Denk dan ook aan koeling

Gemeentes maken plannen voor de energietransitie. Ze moeten daarbij zeker ook aan koeling denken, schrijft Sylvain van Ligtenberg, directeur van energieadviesbureau Enodes. Lees hier het artikel in Trouw…

ZORGVISIE

Hoe ziekenhuizen van het gas af gaan

Met hun grote energiebehoefte kunnen ziekenhuizen een hoofdrol in verduurzaming spelen’, zegt Sylvain van Ligtenberg in een interview met vakblad Zorgvisie. Lees hier het artikel in Zorgvisie…

SCHOOLFACILITIES

Met energiemonitoring al 5-8% besparen, zonder investeringen

Op veel scholen kan het energieverbruik teruggedrongen worden, alleen al door verspilling tegen te gaan. Voor een school in het voortgezet onderwijs kan dit jaarlijks 50.000 euro opleveren. Lees hier het artikel in Schoolfacilities…

SCHOOLFACILITIES

Wanneer leveren zonnepanelen rendement op?

Wat is het nut en de opbrengst van een pv-installaties op het schooldak voor het primair onderwijs. De terugverdientijden verschillen enorm. Besturen van scholen doen er dus goed aan zich te laten adviseren, door een onafhankelijke partij. Lees hier het artikel in Schoolfacilities …

HET FINANCIEELE DAGBLAD

‘Energieakkoord nog lang geen deltaplan’

Over de noodzaak een snelle transitie naar een duurzame energiehuishouding te realiseren bestaat gelukkig geen discussie. Misschien is dat het eerste goede nieuws van het vorige week door de betrokken partijen ondertekende energieakkoord. Maar nu de praktijk. Lees het artikel uit het FD…