29 juni 2016 – Nieuwsbericht – de Stentor

Lelystadse bedrijven gaan voor zonne-energie

image-4294719De Bedrijfskring Lelystad (BKL) heeft een bijzonder plan voor zonnepanelen op de daken van Lelystadse bedrijven gepresenteerd. De bedrijfskring heeft samen met de Lelystadse onderneming Enodes een businesscase uitgewerkt voor de realisatie van 15.000 zonnepanelen op Lelystadse bedrijfsdaken. Voor de deelnemende bedrijven zijn door de gekozen opzet bestaande drempels zoals een lange terugverdientijd en veel ‘geregel’ weggenomen. Er werd deze week direct voor 30.000 vierkante meter dakoppervlak ingetekend.
Lees meer…

24 juni 2016 – Persbericht – Lelystad.nl

Tennisclub benut subsidie voor ledverlichting

VdHeuvel-ledposeidonWethouder John van den Heuvel heeft met een druk op de knop de nieuwe ledverlichting van tennisvereniging Poseidon officieel in werking gesteld. Met deze verlichting is er meer licht op het veld en een groter bedieningsgemak.
Lees meer…

4 mei 2016 – Persbericht – Lelystad.nl

Zonnedak voor Coloriet Laarhof

Sparreboom-zonnedaklaarhofHet geheel gerenoveerde woonzorgcentrum Laarhof van Coloriet is bekroond met het grootste zonnedak binnen de bebouwde kom van de gemeente Lelystad. Het zonnedak is maandag 2 mei 2016 officieel in gebruik genomen. Dat werd gedaan door wethouder zorg en welzijn Janneke Sparreboom van de gemeente Lelystad, die de installatie met één druk op de knop in bedrijf stelde.
Lees meer…

6 mei 2014 – Artikel – Vakblad Schoolfacilities

Met energiemonitoring al 5-8% besparen, zonder investeringen

IMG_9475Op veel scholen kan het energieverbruik teruggedrongen worden, alleen al door verspilling tegen te gaan. De verwarming die aan blijft staan, soms ook buiten schooltijd, verlichting die blijft branden, beamers die vergeten worden; voorbeelden genoeg. Deze vormen van verspilling zijn op te sporen met systemen voor energiemonitoring. Door het actuele verbruik van elektriciteit en gas via een dashboard grafisch weer te geven, wordt onnodig gebruik overdag, in de avond of in de nacht, direct zichtbaar. Voor een school in het voortgezet onderwijs kan dit jaarlijks 50.000 euro opleveren. Lees hier het artikel Enodes Schoolfacilities Energiemonitoring.

10 feb. 2014 – Artikel – Vakblad Schoolfacilities

Wanneer leveren zonnepanelen rendement op?

enodes homeVoor het primair onderwijs heeft Enodes in het vakblad Schoolfacilities een analyse uitgewerkt van het nut en de opbrengst van Pv installaties op het schooldak. Voor veel scholen is dit een actueel onderwerp. Probleem is dat ondanks alle beloften lang niet in iedere situatie een Pv-installatie voordelen oplevert. De terugverdientijden verschillen enorm. Besturen van scholen doen er dus goed aan zich te laten adviseren, door een onafhankelijke partij. Lees hier het artikel Enodes Schoolfacilities Voor niets gaat de zon op!

 

15 sep. 2013 – Opinieartikel – Financieele Dagblad

‘Energieakkoord nog lang geen deltaplan’

verlichtingOver de noodzaak een snelle transitie naar een duurzame energiehuishouding te realiseren bestaat gelukkig geen discussie. Misschien is dat het eerste goede nieuws van het vorige week door de betrokken partijen ondertekende energieakkoord. Tweede goede nieuws is dat het kabinet, na jarenlang de koers op gebied van milieu volledig te zijn kwijt geweest, nu eens de neuzen de goede kant op zet. Ook is het akkoord goed nieuws vanwege de keuze voor energiebesparing als eerste pijler in de maatregelen. Maar nu de praktijk.
Lees meer…