Dit is het privacystatement van Enodes BV, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via deze website.

 • Enodes BV houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • Enodes BV levert de volgende diensten: duurzame energieoplossingen voor de gebouwde omgeving en het binnenklimaat, installatieadvies, energiemanagement en energiemonitoring.
 • De labels die daarvoor gebruikt worden zijn: Enodes en EnergieEstafette.
  Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende categorieën: bezoekers aan onze websites en opdrachtgevers.
 • De algemene juridische grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens is die van het gerechtvaardigd belang. Verder baseren wij ons op de grondslag ‘noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’, waar dit van toepassing is.

WEBSITE BEZOEKERS

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 1. Van niet-ingelogde bezoekers verzamelen we gebruiksstatistieken waaronder het IP-adres.
 2. Van nieuwsbriefabonnees opt-in, gebruiksstatistieken, NAW gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, mailadres, bedrijfsnaam en functie.
 Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
 • We verzamelen informatie middels cookies, formulieren en statistieken van softwarepakketten.
 • We verzamelen informatie die de bezoeker zelf ingeeft via formulieren. Daarbij vragen we een dubbele opt-in.
 • We verzamelen informatie (zoals likes, shares, retweets, following, reacties) die een bezoeker zelf achterlaat via reactieformulieren op onze sites en onze social media accounts.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren de gegeven zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren waarvoor ze verzameld zijn.

Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens?

De informatie die we verzamelen is nodig om:

 • de gewenste diensten te kunnen leveren;
 • de dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
Met wie delen we persoonsgegevens?

We gebruiken software van diverse partijen zoals webanalysediensten en CRM-leveranciers. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Rechtsgrond voor verwerken persoonsgegevens

We hebben een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebben we toestemming.

OPDRACHTGEVERS

 Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Van contactpersonen bij opdrachtgevers verzamelen we opt-in, gebruiksstatistieken, NAW gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, mailadres, bedrijfsnaam, functie, download-historie, inschrijving-historie, contact-historie en informatie t.b.v. facturatie.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
 • We verzamelen informatie middels cookies, formulieren en statistieken van softwarepakketten.
 • We verzamelen informatie die een contactpersoon zelf ingeeft via formulieren. Daarbij vragen we een dubbele opt-in.
 • We verzamelen informatie die tijdens het contact gedeeld wordt.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren de gegeven zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren waarvoor ze verzameld zijn.

Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens?

De informatie die we verzamelen is nodig om:

 • de gewenste diensten te kunnen leveren;
 • de dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
Met wie delen we persoonsgegevens?

We gebruiken software van diverse partijen zoals webanalysediensten en CRM-leveranciers. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Rechtsgrond voor verwerken persoonsgegevens

We hebben een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebben we toestemming. Ten behoeve van de boekhouding hebben we een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Enodes maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door uw internet browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat in essentie gegevens die u op de site invoert. Met behulp van een dergelijke cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor analyse met bijvoorbeeld Google Analytics. Eventueel kunt u in uw browserinstellingen aangegeven dat u wilt worden gewaarschuwd bij het plaatsen van een cookie.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Uw persoonsgegevens worden streng beveiligd.

Welke rechten hebt u?

Bekijk op deze site https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen welke rechten u hebt in het kader van de AVG.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Enodes redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Enodes opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Enodes
Postbus 2272
8203 AG Lelystad

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijziging van dit privacy statement

Enodes behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.