Strategisch en duurzaam vastgoedmanagement

Enodes helpt organisaties met de strategische verduurzaming van hun vastgoed. Eén van de tools daarbij is het Duurzaam Vastgoed Investerings Plan (DVIP).

Waarom strategisch en duurzaam vastgoedmanagement?

Een strategische benadering van de verduurzaming van vastgoed is nodig omdat diverse factoren en belangen een rol spelen:

  • Verlaging van het energieverbruik leidt tot een bedrijfsmatig voordeel: een daling van de energiekosten.
  • Duurzaamheidsmaatregelen leiden tot een maatschappelijk voordeel: verlaging van de CO₂-uitstoot.
  • Aan de andere kant is energiebesparing een opgelegde verplichting voor heel veel organisaties. Denk aan het verplichte label C voor kantoren vanaf 2023.
  • De timing van de energiebesparende maatregelen afstemmen op het noodzakelijke meerjaren-onderhoud van een gebouw, kan een flink financieel voordeel opleveren.

Wat is een Duurzaam Vastgoed Investerings Plan?

Om de juiste keuzes te maken zijn scenario’s nodig waarin energiebesparende maatregelen, ambitieniveau, wettelijke verplichtingen, investeringsruimte en de meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) een rol spelen.

De scenario’s inclusief hun doorrekening worden vastgelegd in een Duurzaam Vastgoed Investerings Plan (DVIP). Deze tool maakt dus op strategisch niveau duurzaamheids- en vastgoedbeslissingen inzichtelijk. Daarmee kan een verantwoorde keuze gemaakt worden voor de maatregelen die het beste resultaat opleveren.

 

Voorbeelden van scenario’s

Verduurzamingsscenario’s verschillen per organisatie en vastgoedportefeuille. Hieronder ziet u drie varianten die regelmatig voorkomen:


Scenario 1: Binnen 10 jaar terugverdiend (inclusief wettelijke verplichtingen)
Verplichte maatregelen en ingrepen die snel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld LED-verlichting en PV-panelen.

Scenario 2: Binnen de exploitatieperiode terugverdiend
Maatregelen die zich binnen de resterende exploitatieperiode (25 tot 40 jaar) terugverdienen. Bijvoorbeeld HR++ beglazing, LED-verlichting, warmteterugwinning en PV-panelen.

Scenario 3: Volledig duurzaam
Maatregelen die een gebouw volledig energieneutraal en/of aardgasloos maken. Zoals na-isoleren van dak, gevel en vloer plus HR++ beglazing, warmtepomp, LED-verlichting en PV-panelen.

Download hier de whitepaper met een rekenvoorbeeld van verduurzamingsscenario’s.

Wat zijn de toepassingen van een DVIP?

Een Duurzaam Vastgoed Investerings Plan kan diverse toepassingen hebben:

  • In kaart brengen van het meest geschikte duurzaamheidsscenario per gebouw of per vastgoedportefeuille.
  • Onderbouwd advies voor een koper of verkoper bij een vastgoed-transactie over nog te maken kosten voor verduurzaming van het vastgoed.
  • Onderbouwing van de transitie van een traditioneel onderhoudscontract naar een prestatiecontract. In deze prestatiecontracten worden de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever vertaald naar KPI’s en afgestemd met de Beheer en Onderhoudspartner.

Waarin onderscheidt een DVIP zich van andere instrumenten?

Enkele verschillen tussen een DVIP en een regulier MJOP of een SHP:

  • In het DVIP worden alle relevante parameters waaronder ambitieniveau, verduurzamingsmaatregelen, besparingsverplichtingen én financiële mogelijkheden doorgerekend in verduurzamingsscenario’s. Dit kan zowel per pand als per vastgoedportefeuille.
  • Voor ieder verduurzamingsscenario wordt het verschil tussen natuurlijke en zelfstandige momenten van de duurzaamheidsmaatregelen rekenkundig inzichtelijk gemaakt. Door per verduurzamingsscenario de netto contante waarde te berekenen worden de scenario’s onderling vergelijkbaar.
  • In het DVIP wordt rekening gehouden met de onderlinge samenhang van de diverse maatregelen, de impact op de planning van het (D)MJOP plus de financiële impact.

Lees meer over onze projecten …

Duurzame energievoorziening voor nieuwe haven Urk

In opdracht van de provincie bracht Enodes de scenario’s in kaart om de energievoorziening van een nieuwe haven op Urk aardgasvrij en duurzaam te organiseren.

Drie bedrijventerreinen aardgasvrij maken

In opdracht van de gemeente Lelystad inventariseerde Enodes de mogelijkheden om drie bedrijventerreinen aardgasvrij te maken.

DVIP basis voor verduurzaming Friese scholen

Drie scenario’s voor de verduurzaming van negen scholen.

Binnenklimaat verbeteren én investeren in de toekomst

Welke scenario’s zijn er om het binnenklimaat te verbeteren én het gebouw geschikt te maken voor de toekomst (energielabel C en gasloos)?