Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.

Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) richt zich op het verbeteren van gebouwen, met name als het gaat om kostenefficiëntie en energieprestatie.

Het DMJOP is een uitbreiding op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van gebouwen dat zich richt op de instandhouding van de bestaande situatie.

Verduurzamen van bestaande gebouwen heeft een positief effect op de waardeontwikkeling en toekomstige bruikbaarheid.

 

Verduurzamen van bestaand vastgoed

Enodes helpt vastgoedeigenaren bij het ontwikkelen van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Aan de hand van energieonderzoek en de gewenste energieprestatie zijn bouwkundige en installatietechnische maatregelen te bepalen.

Uitvoering daarvan gaat in samenhang met de bestaande onderhoudsplanning en de terugverdientijd van de maatregel. Door vervangingsmomenten slim te kiezen in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan ontstaat een dynamisch proces van blijvend verduurzamen binnen de bestaande exploitatiebegroting.

 

Voordelen van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan:

  • Stapsgewijs verduurzamen binnen bestaande begroting
  • Financiering maatregelen vanuit energiebesparing
  • Terugverdientijd bepaalt vervangingsmoment
  • Lagere exploitatielasten
  • Verbetering energielabel of duurzaamheidscertificaat
     

Werken met het duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Bij een vervangingsmoment kijkt Enodes naar alternatieven die extra bijdragen aan het verhogen van de energieprestatie of het verbeteren van de EPC. Zo wordt het mogelijk nieuwe technieken toe te passen. Ook kan het nuttig blijken een toekomstig vervangingsmoment naar voren te halen, bijvoorbeeld vanwege de haalbare energiebesparing.

Enodes rekent maatregelen door en bepaalt de effecten voor de exploitatielasten. Mogelijke subsidie (ISDE) of fiscaal voordeel (EIA/MIA/Vamil) worden hierbij meegenomen. Bij grote investeringen bekijkt Enodes de financieringsmogelijkheden.

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.