privacyverklaring en cookiebeleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28/12/2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via www.enodes.nl over jou verkrijgen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij in deze privacyverklaring;
  • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt of precies wil weten welke gegevens wij van jou bewaren, neem dan contact met ons op.

 

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

1.1 Contact door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

1.2 Nieuwsbrieven

1.3 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website-verbetering

 

2. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en om jouw instellingen te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de V.S.


3. Delen met andere partijen

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety. If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.


4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites jouw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor je gebruik maakt van deze websites.


6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij je waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.


7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als je vragen hebt of wil weten welke persoonlijke gegevens we over jou hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Je heeft de volgende rechten:

Je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken

Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.

Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om al jouw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk vermeldt wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.


8. Een klacht indienen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


9. Contactinformatie

Enodes
Postbus 2272
8203 AG Lelystad
Nederland

Website: www.enodes.nl
E-mail: s.vanligtenberg@enodes.nl