Zonne-energie van A tot Z.

Voor de gemeente Edam-Volendam begeleidde Enodes de complete aanbesteding en installatie van zonnepanelen op drie sporthallen. Enodes ontzorgde de gemeente volledig van A tot Z.

 

Aanpak

Wij stelden businesscases op voor de drie installaties waarin wij de terugverdientijd berekenden. Daarnaast stelden wij aanbestedingsdocumenten op voor de gemeente om in de markt te zetten. Ook controleerden wij de elektriciteitsaansluiting. Bij één sporthal bleek dat de elektriciteitsaansluiting verzwaard moest worden.

 

Wij verzorgden de aanvraag voor SDE-subsidie. Ook lieten wij dakinspecties uitvoeren. Wij beoordeelden de offertes van aanbieders en hielpen de gemeente met de keuze voor een aanbieder. Na realisatie van de installaties verzorgden wij het opleverings- en controlerapport. Ook lieten wij een SCIOS Scope-12-keuring uitvoeren.

 

De SCIOS Scope-12-keuring is ontwikkeld in samenspraak met de verzekeringsbranche. Het helpt de verzekeraar van de opstallen om het brandrisico van zonnepanelen in te schatten. Dit is nodig, want anders is een gebouw niet te verzekeren. De keuring zegt iets over de brandveiligheid van de zonne-installatie. Het is een elektrische inspectie van de zonne-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de zonnepanelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen en een rapportage van de constateringen.

 

Als laatste stap monitoren wij de opbrengst van zonne-energie. Zo controleren wij of de installatie doet wat de aanbieder heeft beloofd.


Resultaat

Het resultaat van onze dienstverlening is dat de gemeente Edam-Volendam op drie sporthallen zonnepanelen heeft gerealiseerd en dat zij daarin volledig ontzorgd zijn.