Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie.

In opdracht van Heembeton in Lelystad verkenden wij hoe de betonproductie aardgasvrij kan. Aardgas wordt per 2050 uitgefaseerd in Nederland. Heembeton wil zich daarop voorbereiden. Op dit moment verbruikt het bedrijf aardgas voor de verwarming van verhardingskamers waarin betonnen elementen uitharden. Op termijn moet dat zonder aardgas.

 

Aanpak

Wij begonnen met het in kaart brengen van de huidige warmtevraag en het gasverbruik. Daarna stelden wij scenario’s op voor de aardgasvrije productie. Per scenario presenteerden wij de werking van de technologie. Daarbij gingen wij niet alleen in op de technologie zelf, ook bespraken wij wat er specifiek voor Heembeton nodig is om het scenario te realiseren.

De scenario’s zijn:

  • Waterstofgas
  • Biogas
  • E-boiler in combinatie met zonnepanelen
  • Warmtepomptechnologie met ondiepe geothermie
     

Voor het bepalen van de financiële gevolgen brachten wij de energetische gevolgen in kaart. Hoe verandert het aardgasverbruik? Hoe verandert het elektriciteitsverbruik? Hoeveel van een alternatieve brandstof moet Heembeton inkopen? De veranderingen in het energieverbruik en de benodigde investeringen per scenario gebruikten wij om de businesscases te bepalen.

 

Resultaat

Wij rekenden een businesscase uit, vergeleken de terugverdientijd en adviseerden over de meest haalbare technologie. De verkenning geeft Heembeton de inzichten die het nodig heeft om een scenario te kiezen.