Energielabel voor groenfinanciering renovatie Slotervaart.

Het voormalige Slotervaartziekenhuis werd volledig gerenoveerd. Een omvangrijk project waarbij  duurzaamheid centraal stond.

 

Aanpak

Enodes voerde de berekeningen uit om het huidig energielabel en het gewenste label te kunnen bepalen. Als de renovatie een bepaalde labelverbetering oplevert, dan is groenfinanciering mogelijk voor de renovatie.

Het gebouw is complex om te labelen. Dit heeft te maken met de grootte, de vorm en de diversiteit van de installaties. Dit maakte de berekeningen complex en uitdagend. Echt iets voor Enodes.

 

Resultaat

Onze opdrachtgever wilde weten of de geplande renovatie zou leiden tot een voldoende labelverbetering. Dit berekenden wij op basis van de huidige situatie en het ontwerp van de renovatie. Onze adviezen over de renovatie hielpen met het veiligstellen van de groenfinanciering.