Energie Prestatie Keuring.

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een middel voor bedrijven om maatregelen voor energiebesparing op te sporen en uit te voeren. De EPK maakt ook inzichtelijk welke maatregelen volgens de Wet Milieubeheer (Wm) het bedrijf verplicht moet uitvoeren. Daarnaast is de EPK een middel om handhavende instanties zoals de gemeente, de uitvoerings- of omgevingsdienst te informeren over genomen en voorgenomen maatregelen.

 

Wat houdt een Energie Prestatie Keuring in?

 • Snelle inventarisatie van mogelijkheden voor energiebesparing
 • Besparingspotentieel uitgedrukt in MJ, euro’s en CO2-reductie
 • Lijst verplichte maatregelen volgens Wet Milieubeheer
 • Gedetailleerde uitwerking van gekozen maatregelen
 • Regie bij aanbesteding en uitvoering
 • Geschikt voor rapportage aan uitvoerings- en omgevingsdienst
   

Welke energiebesparende maatregelen zijn verplicht?

De Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit hebben een verplichtend karakter. Maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, moet een organisatie ook nemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het toepassen van LED-verlichting, warmteterugwinning uit ventilatie, maar ook het toepassen van een systeem voor energieregistratie en -bewaking (EBS). Wilt u weten waar uw bedrijf staat? Laat dan een Energie Prestatie Keuring uitvoeren.

 

Dit biedt de EPK van Enodes

Enodes heeft een flexibele methode ontwikkeld voor het opstellen van een EPK. Op basis van een inventarisatie van het gebouw, de installaties en het energieverbruiksprofiel maken we een opstelling van maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen rekenen we aan de hand van het besparingspotentieel door. Per maatregel stellen we de terugverdientijd vast.

 

De EPK van Enodes is een methode om snel het laaghangend fruit in kaart te brengen. Na een selectie van de gewenste of verplichte maatregelen kan Enodes de uitvoering laten verzorgen.

 

Daarbij benoemen we prestatie-indicatoren en onderzoeken we financieringsmogelijkheden. Vervolgens kunnen de maatregelen aanbesteed worden, waarbij Enodes desgewenst de regie blijft voeren.

 

Het energieonderzoek van Enodes past binnen deze wettelijke kaders:

 • de Energie Audit (EA) volgens de EED
 • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
 • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
 • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.