Energie Prestatie Keuring

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een middel voor bedrijven om maatregelen voor energiebesparing op te sporen en uit te voeren. De EPK maakt ook inzichtelijk welke maatregelen volgens de Wet Milieubeheer (Wm) het bedrijf verplicht moet uitvoeren. Daarnaast is de EPK een middel om handhavende instanties zoals de gemeente, de uitvoerings- of omgevingsdienst te informeren over genomen en voorgenomen maatregelen.

Bent u zich bewust van het verplichtend karakter van de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit? Hierin staat kortweg dat maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn ook genomen moeten worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het toepassen van LED-verlichting, warmteterugwinning uit ventilatie, maar ook het toepassen van een systeem voor energieregistratie en -bewaking (EBS). Wilt u weten waar uw bedrijf staat? Laat dan een Energie Prestatie Keuring uitvoeren.

De EPK van Enodes

Enodes heeft een flexibele methodiek ontwikkeld voor het opstellen van een Energie Prestatie Keuring. Op basis van een inventarisatie van het gebouw, de installaties en het energie verbruiksprofiel wordt een opstelling gemaakt van maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen worden aan de hand van het besparingspotentieel doorgerekend en per maatregel wordt de terugverdientijd vastgesteld.

De Energie Prestatie Keuring van Enodes is een methode om snel het laaghangend fruit in kaart te brengen. Na een selectie van de gewenste of verplichte maatregelen kan Enodes de uitvoering laten verzorgen.

Dan volgt een meer precieze uitwerking waarbij prestatie indicatoren worden benoemd en financieringsmogelijkheden worden onderzocht. Vervolgens kunnen de maatregelen aanbesteed worden, waarbij Enodes desgewenst de regie blijft voeren.

De Energie Prestatie Keuring:

  • Snelle inventarisatie van mogelijkheden voor energiebesparing
  • Besparingspotentieel uitgedrukt in MJ, euro’s en CO2-reductie
  • Lijst verplichte maatregelen volgens Wet Milieubeheer
  • Gedetailleerde uitwerking van gekozen maatregelen
  • Regie bij aanbesteding en uitvoering
  • Geschikt voor rapportage aan uitvoerings- en omgevingsdienst

Het energieonderzoek van Enodes past binnen verschillende wettelijke kaders:

  • de Energie Audit (EA) volgens de EED
  • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
  • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
  • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit