Energielabel utiliteitsbouw (NTA 8800).

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Vanaf 1 januari 2021 moet dit label worden vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

Wanneer is een energielabel nodig?

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor de volgende type gebouwen:

  • kantoren
  • onderwijs (scholen en universiteiten)
  • publieke functies (bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra)
  • gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen)
  • horeca en logies (hotels, pensions, cafés, restaurants)
  • sport (sporthallen, stadions, zwembaden)
  • winkels (supermarkten, warenhuizen, showrooms)


Openbare gebouwen moeten een energielabel zichtbaar voor het publiek tonen, bijvoorbeeld in de hal. Bovendien moeten gebouwen van gemeenten en overheid de maatregelen die op het energielabel zijn genoemd ook uitvoeren, binnen de geldigheidstermijn van het label. Een energielabel is 10 jaar geldig.

 

Wat is NTA8800?

NTA8800 is een nieuwe methodiek om de energieprestatie van woning of een gebouw vast te stellen, en geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen en is gedetailleerder dan de huidige methode. De energieprestatie volgens de NTA8800-methode bestaat uit drie onderdelen:

  1. Maximale energiebehoefte. De energie om een gebouw te verwarmen en te koelen. Dit is een theoretisch getal (kWh/m² per jaar).
  2. Primair fossiel energieverbruik. De optelsom van alle energie om een gebouw te gebruiken, dus inclusief verlichting, warm tapwater en ventilatie. Hierin wordt het gebruik van duurzaam opwekte energie niet meegerekend. Ook dit is een theoretisch getal (kWh/m² per jaar), maar komt het dichtbij het werkelijke verbruik.
  3. Aandeel hernieuwbare energie. Het aandeel duurzaam opgewekte energie in verhouding tot alle energie die nodig is om een gebouw te gebruiken. Dit is een percentage.


In Nederland geldt deze methodiek vanaf 1 januari 2021. Meer informatie over de NTA8800 is te vinden bij RVO.

 

Wat houdt een energielabel in?

Een energielabel is een weergave van de energieprestatie van een gebouw. Een gebouw met label A+++++ is zeer energiezuinig, label G duidt op een zeer slechte energieprestatie. De labelklasse is gebaseerd op het primair fossiel energieverbruik (zie punt 2 hierboven).

Daarnaast laat het label zien welke maatregelen genomen kunnen worden om de energieprestatie te verbeteren.

 

Blijft het oude energielabel geldig?

Ja, een definitief toegekend energielabel, ook volgens de oude norm, blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden. In de meeste gevallen zal het label volgens de NTA8800-methodiek overeenkomen met het label volgens de oude methodiek.

Let op: vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal label C hebben.


Hoe kan ik een energielabel laten opstellen?

Een energielabel moet opgesteld worden door een erkende energieadviseur. Enodes heeft gecertificeerde adviseurs in dienst om voor uw gebouw een label volgens de NTA 8800-methode af te geven. Enodes kan daartoe alle benodigde gegevens verzamelen, de berekeningen maken en het officiële energielabel laten opstellen.

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.