Energieonderzoek.

De energieprestatie van gebouwen vormt, afgezet tegen benchmarks, een eerste uitgangspunt voor het beoordelen van een vastgoedportefeuille. Met energieonderzoek wordt per locatie een complete inventarisatie uitgevoerd voor het bepalen van de energiebalans, de energieprestatie als nulmeting en worden mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht met kosten- en batenanalyse.

De uitkomst van een energieonderzoek vormt een plan van aanpak en een roadmap voor het blijvend verbeteren van de energieprestatie van gebouwen.
 

Het energieonderzoek omvat:

 • Gebouwinventarisatie op locatie
 • Inventarisatie gebouwgebonden installaties
 • Energiebalans en energie prestatie nulmeting
 • Bouwkundige en technische maatregelen voor energiebesparing
 • Projectplan met kosten- en batenanalyse
   

Energieonderzoek als start voor een duurzaam gebouw

Uitvoeren van een energieonderzoek levert een gefundeerd uitgangspunt voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Een duurzaam gebouw met een hoge energie-efficiëntie en een gezond en comfortabel binneklimaat is toekomstbestendig en vormt een bijdrage aan de waardeontwikkeling van het vastgoed.

Redenen voor het verduurzamen en daarvoor laten uitvoeren van een energieonderzoek zijn:

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit
 • Exploitatiekosten en onderhoudsstaat
 • Plannen voor renovatie en innovatie
 • Label C verplichting voor kantoren
 • EED, Energie Audit of Energie Prestatie Keuring
 • Energielabel utiliteit
   

Het energieonderzoek van Enodes past binnen verschillende wettelijke kaders:

 • de Energie Audit (EA) volgens de EED
 • het Energie-efficiëntieplan (EEP) volgens de EED en MJA3
 • de Energie Prestatie Keuring (EPK) volgens wet Milieubeheer
 • het laten opstellen van een Energielabel Utiliteit

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.