Informatieplicht energiebesparing.

  • Bedrijven die veel stroom en gas verbruiken zijn verplicht om energie te besparen.
  • Vanaf 2019 hebben deze bedrijven bovendien een informatieplicht.
  • De plicht geldt bij een verbruik ≥ 50.000kWh stroom en/of ≥ 25.000 m3 gas.
  • De informatieplicht houdt in dat bedrijven bij de rijksoverheid moeten melden wat zij doen aan energiebesparing.

 

Hoe werkt de melding?

  • Per bedrijfstak is een Erkende Maatregelenlijst opgesteld door de overheid. Dat gaat bijvoorbeeld om LED-verlichting, isolatie en energiezuinige apparatuur. Deze maatregelen voor energiebesparing móet uw bedrijf doorvoeren.
  • Om te voldoen aan de informatieplicht inventariseert u welke maatregelen u wel en niet hebt doorgevoerd.
  • In het eLoket van RVO geeft u de status per maatregel aan.
     

Voldoe op tijd aan de plicht!

Het is veel werk om deze rapportage te maken. Wilt u hulp bij het opstellen van deze gespecialiseerde rapportage?

De specialisten van Enodes kunnen dit voor u regelen!

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.