Installatie Performance Scan.

Gebouwgebonden installaties behoren in onderlinge samenhang te functioneren. Het kan voorkomen dat de regelingen van bijvoorbeeld het GBS niet meer afgestemd zijn op het gebruik van een gebouw in de loop van de tijd. Het beoordelen van de prestatie van installaties voorkomt onnodig energieverbruik en vormt uitgangspunt voor het optimaliseren van de regelingen voor een grotere energie-efficiëntie en een gezond en comfortabel binnenklimaat.

 

Werkwijze

De Installatie Performance Scan wordt door Enodes uitgevoerd om een beeld te krijgen van het functioneren van de klimaatinstallatie. Er zal kritisch worden gekeken naar de instellingen in het Gebouw Beheer Systeem (GBS) en het functioneren van de HVAC installatie (verwarming, luchtbehandeling, koeling) in relatie tot comfortklachten en het energieverbruik.

 • Fase 1 – Vooronderzoek 
  Enodes bestudeert, voorafgaand aan een locatiebezoek, het principe van de installatie, de resultaten van de energiemonitoring en de registratie van klachten over het klimaat. Verder onderzoeken we of de installatie nog wel aansluit bij de huidige wensen van de gebruiker, denk hierbij aan een veranderde indeling van ruimtes of wisselende bezetting.
 • Fase 2 – Locatie bezoek
  Tijdens een bezoek op locatie kijken we kritisch naar het functioneren van de diverse componenten van de installatie en het GBS. Steekproefsgewijs worden onderdelen van de luchtbehandeling, de verwarming en de koeling gecontroleerd op een juiste werking. Verder wordt de veldapparatuur, bijvoorbeeld temperatuuropnemers, steekproefsgewijs gecontroleerd op werking en juiste weergave. In het GBS wordt onder andere gecontroleerd of kloktijden, stooklijnen en zomernacht-ventilatie juist zijn ingesteld. Kleine aanpassingen in het GBS kunnen eventueel, in overleg met de beheerder, gelijk worden doorgevoerd.
 • Fase 3 – Rapportage
  Enodes stelt na afloop van fase 1 & 2 een begrijpelijke rapportage op. Deze bestaat uit een korte heldere uiteenzetting van onze bevindingen en aanbevelingen, aangevuld met een zogenaamde ‘Mancolijst’ waarin per installatiedeel (luchtbehandeling, verwarming, koeling, regeltechniek) wordt aangegeven wat de geconstateerde tekortkomingen zijn, eventueel ondersteund met foto’s.
   

Vervolgacties op de installatiescan

 • Fase 4 – Manco’s verhelpen
  Enodes kan op verzoek ondersteuning bieden in het aanbesteden en begeleiden van het oplossen van de Manco’s door b.v. een installateur of inregelfirma.
 • Fase 5 – Eindcontrole en evaluatie
  Enodes doet samen met de opdrachtgever een eindcontrole, waarbij wordt gecontroleerd of alle Manco’s conform afspraak zijn verholpen.
 • Fase 6 – Monitoring
  Enodes kan door middel van energiemonitoring inzichtelijk maken welk resultaat er behaald is. Dit kan door een vergelijking te maken met de vooraf verzamelde gegevens. Door langere tijd het energieverbruik continue te monitoren kunnen defecten aan de installatie vroegtijdig worden gesignaleerd.

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.