Projectleiding installatietechniek W- en E-installaties.

Installaties worden steeds complexer. Met uitgebreide regeltechniek en de toepassing van sensoren worden gebouwen ‘slim’ gemaakt. Hoe houdt u zicht op de realisatie van installaties conform vooraf opgestelde prestatie-eisen?

 

Integrale benadering van ontwerp en installatie

Duurzame gebouwen zijn in praktijk lang niet altijd energiezuinig en slimme regelingen zijn niet altijd een garantie voor een comfortabel binnenklimaat. Door toepassing van nieuwe technieken en de onderlinge afhankelijkheid van de W- en E-installaties is een integrale benadering nodig bij ontwerp, realisatie en oplevering.

Enodes beschikt over de ervaring om duurzaam ontworpen gebouwen en installaties in de praktijk ook duurzaam te laten presteren. Als projectleider voor de realisatie van W- en E-installaties hebben we extra aandacht voor de juiste afstemming tussen delen van de installaties, al in de ontwerpfase. Wij zorgen dat prestatie-eisen gesteld in de ontwerpfase, na oplevering ook bereikt kunnen worden.

 

Prestatie-afspraken

De gebruiksfunctie van een gebouw bepaalt in hoge mate de prestatie-eisen. Of het nu gaat om een ziekenhuis, een kantoorgebouw of een school, de installaties moeten de processen die plaatsvinden maximaal ondersteunen. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren vast te stellen die voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatiefase maatgevend zijn. Dit zijn zowel ‘harde’ indicatoren (voor luchtkwaliteit, lichtopbrengst, temperatuurverloop) als ‘zachte’ indicatoren, zoals de ervaring van medewerkers.

Enodes maakt het mogelijk om de samenwerking met installateurs en toeleveranciers te borgen in het zogenoemde prestatiecontract waarin objectief meetbare indicatoren worden overeengekomen, inclusief afspraken over de energieprestatie.

 

Aanbesteding en technische begeleiding

Een succesvol project voor duurzaam vastgoed begint al in de fase voor aanbesteding. Complexiteit van de installaties vereist ruimte voor de inbreng van kennis van leveranciers en installateurs. Het aloude bestek biedt die ruimte niet en het programma van eisen zou zich moeten beperken tot de gewenste output: licht, frisse lucht, de gewenste energieprestatie.

Enodes begeleidt het aanbestedingsproces gericht op de prestaties in de gebruiksfase, waarbij toeleveranciers de vrijheid behouden om de beste oplossingen toe te passen.

 

Resultaatgericht aanbesteden:

  • Aanbesteding op basis van prestatie-eisen
  • Ketenintegratie in ontwerp- en realisatiefase
  • Leverancier blijft verantwoordelijk voor prestaties in gebruiksfase
  • Met monitoring van KPI’s worden prestaties geborgd
  • Geschikt voor prestatiecontracten en ESCo’s
     

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.