Strategisch en duurzaam vastgoedmanagement.

Enodes helpt organisaties om strategisch na te denken over het verduurzamen van hun gebouw. . Eén van onze tools is het Duurzaam Vastgoed Investerings Plan (DVIP).

 

Waarom strategisch en duurzaam vastgoedmanagement?

Een strategische benadering van de verduurzaming is nodig omdat diverse belangen een rol spelen:

  • Verlaging van het energieverbruik leidt tot een bedrijfsmatig voordeel: een daling van de energiekosten.
  • Duurzaamheidsmaatregelen leiden tot een maatschappelijk voordeel: verlaging van de CO₂-uitstoot.
  • Aan de andere kant is energiebesparing een opgelegde verplichting voor veel organisaties. Denk aan het verplichte energielabel C voor kantoren.
  • Besparen door de timing van de energiebesparende maatregelen af te stemmen op het reguliere meerjaren-onderhoud van het gebouw.
 

Wat is een Duurzaam Vastgoed Investerings Plan?

Om de juiste keuzes te maken wil je scenario’s vergelijken. De scenario’s gaan in op energiebesparende maatregelen, ambitieniveau, wettelijke verplichtingen, investeringsruimte en de meerjaren-onderhoudsplanning.

De scenario’s werken wij uit in het Duurzaam Vastgoed Investerings Plan (DVIP). Deze tool maakt dus op strategisch niveau duurzaamheids- en vastgoedbeslissingen inzichtelijk. Dat helpt je om te kiezen voor de maatregelen met het beste resultaat.

Voorbeelden van scenario’s

Verduurzamingsscenario’s verschillen per organisatie en vastgoedportefeuille. Hieronder drie mogelijke scenario’s:

Scenario 1: Binnen 10 jaar terugverdiend (inclusief wettelijke verplichtingen)
Verplichte maatregelen en ingrepen die snel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld LED-verlichting en PV-panelen.

Scenario 2: Binnen de exploitatieperiode terugverdiend
Maatregelen die zich binnen de resterende exploitatieperiode (25 tot 40 jaar) terugverdienen. Bijvoorbeeld HR++ beglazing, LED-verlichting, warmteterugwinning en PV-panelen.

Scenario 3: Volledig duurzaam
Maatregelen die een gebouw volledig energieneutraal en/of aardgasloos maken. Zoals na-isoleren van dak, gevel en vloer plus HR++ beglazing, warmtepomp, LED-verlichting en PV-panelen.  

De toepassingen van een DVIP

Een DVIP kan diverse toepassingen hebben:

  • In kaart brengen van het meest geschikte duurzaamheidsscenario per gebouw of per vastgoedportefeuille.
  • Onderbouwd advies voor een koper of verkoper bij een vastgoed-transactie over nog te maken kosten voor verduurzaming.
  • Onderbouwing van de transitie van een traditioneel onderhoudscontract naar een prestatiecontract. In deze prestatiecontracten worden de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever vertaald naar KPI’s en afgestemd met de Beheer en Onderhoudspartner.
 

Waarin onderscheidt een DVIP zich van andere instrumenten?

Enkele verschillen tussen een DVIP en een regulier MJOP of een SHP:

  • Een DVIP is completer. In het DVIP worden alle relevante parameters waaronder ambitieniveau, verduurzamingsmaatregelen, besparingsverplichtingen én financiële mogelijkheden doorgerekend. Dit kan zowel per pand als per vastgoedportefeuille.
  • Voor ieder verduurzamingsscenario wordt het verschil tussen natuurlijke en zelfstandige momenten van de duurzaamheidsmaatregelen rekenkundig inzichtelijk gemaakt. Door per verduurzamingsscenario de netto contante waarde te berekenen, worden de scenario’s onderling vergelijkbaar.
  • Het DVIP houdt rekening met de onderlinge samenhang van de diverse maatregelen, de impact op de planning van het (D)MJOP plus de financiële impact.

vrijblijvend advies.

Veel gebouwen kunnen duurzamer en aangenamer worden. Jouw gebouw ook? Wij denken graag met je mee.