Wijken aardgasvrij maken.

Nederland gaat gefaseerd van het aardgas af. Gemeenten pakken dat wijk voor wijk aan. In hun Transitievisie Warmte leggen gemeenten vast hoe zij dat doen. Enodes staat gemeenten bij om hun Transitievisie Warmte te realiseren voor bedrijventerreinen en utiliteitswijken. Dat soort wijken vraagt namelijk een compleet andere aanpak dan woonwijken.

 

Waarom wijken aardgasvrij maken?

Nederland wil in 2050 een CO2-neutrale samenleving zijn. De gebouwde omgeving is daarbij een belangrijke factor. Gebouwen gebruiken ruim 30% van alle energie in Nederland. Daarom moet de CO2-uitstoot van woningen en gebouwen omlaag. Ook het gebruik van de fossiele brandstof aardgas wil Nederland afbouwen. Afspraken daarover staan in het Klimaatakkoord. (Lees meer over het aardgasvrij-beleid bij RVO…)

 

Wat is de rol van de gemeenten?

Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bedrijven, bewoners, netbeheerders en mede-overheden hebben zij in 2021 een Transitievisie Warmte ontwikkeld. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan dat partijen houvast geeft voor de planning.

 

Moeten alleen woningen van het aardgas af?

Nee, naast woningen moeten ook kantoren, fabrieken, scholen, ziekenhuizen en andere utiliteitsgebouwen aardgasvrij zijn. Bij veel gemeenten verbruiken deze gebouwen meer gas en elektra dan alle woningen bij elkaar. Het ligt daarom voor de hand om ook wijkplannen te maken voor bedrijventerreinen en utiliteitswijken. Enodes heeft hier een beproefde aanpak voor ontwikkeld.

 

Waarop te letten bij aardgasvrij maken van utiliteitswijken?

Kantoren, zorginstellingen en ander utiliteitsgebouwen hebben per pand specifieke kenmerken. (Woningen in woonwijken zijn daarentegen vaak gelijkvormig.) Om een bedrijventerrein van het aardgas af te halen, voldoet een uniforme aanpak daarom niet. Een mix van technologieën die in verschillende fases worden toegepast is dan vaak de oplossing.

 

Wat zijn kosten/opbrengsten van aardgasvrij maken?

De kosten van gasverbruik zullen gaan stijgen omdat de overheid de belasting op deze brandstof gaat verhogen. Niets doen is geen optie. Gelukkig zijn er alternatieven voorhanden. Per pand en per organisatie moet daarvoor een businesscase gemaakt worden.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Bij nieuwbouw is het eenvoudiger om alternatieve methoden toe te passen. Bij bestaand vastgoed is het een flinke uitdaging. Grofweg zijn er vier opties:

  • Een andere gasvorm gebruiken, zoals waterstof of biogas, via de bestaande infrastructuur.
  • Een warmtenet aanleggen. Daarvoor is nieuwe infrastructuur en een centrale warmtebron in de buurt nodig.
  • ‘All electric’ gaan: alleen elektrische installaties gebruiken.
  • Energie bufferen op locatie met een WKO-installatie. In de zomer wordt warmte opgeslagen in de grond, die vervolgens in de winter wordt gebruikt. Voor koude geldt de omgekeerde route.
 

Wat is de aanpak van Enodes?

Enodes is een ervaren energieregisseur gespecialiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Als onafhankelijk adviesbureau begeleiden wij het hele proces: van eerste haalbaarheidsonderzoek, businesscase tot en met aanbesteding en realisatie.

Bedrijven en utiliteitsgebouwen zijn divers in hun soort omdat zij per pand specifieke kenmerken hebben. Dit verschilt van woningen in woonwijken, die vaak hetzelfde bouwjaar en oppervlakte hebben en waarbij de vraag naar energie gelijk is. Wij maken daarom meervoudige businesscases. Wij houden rekening met afschrijvingstermijnen, geplande renovaties en de sloop of nieuwbouw van panden. Projectmanagement en communicatie met de organisaties ter plekke zijn essentieel, naast de technische en financiële berekeningen.

Ons volledige plan van aanpak vindt u hier.

Voorbeeld van een meervoudige businesscase

Voor een utiliteitswijk in Lelystad heeft Enodes met succes één van de eerste meervoudige businesscases opgesteld. De wijk bestaat uit een grote zorginstelling, kantoren en gebouwen van hulpdiensten. In totaal moest er voor 1,3 miljoen m3 aardgas per jaar alternatieven worden gezocht. Enodes heeft deze gevonden in een mix van verschillende technieken, waaronder energiebuffering, uitbreiding van een warmtenet, na-isolatie en HTV-warmtepompen.

 

Waarom kiezen voor Enodes?

Enodes heeft jarenlange ervaring in het verduurzamen van vastgoed, zowel op het niveau van een gebouw als op portefeuilleniveau of in een wijk-aanpak. Enodes is gespecialiseerd in commercieel en maatschappelijk vastgoed. Als onafhankelijk adviesbureau begeleiden wij het hele proces: van eerste haalbaarheidsonderzoek, businesscase tot en met aanbesteding en realisatie.

vrijblijvend advies.

Een bedrijventerrein in jouw gemeente aardgasvrij maken? Wij denken graag met je mee.