Zonnepanelen voor bedrijven.

Wanneer zijn zonnepanelen voor bedrijven een zinvolle investering? Dat hangt geheel af van het doel. Enodes adviseert bedrijven en instellingen bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het realiseren van installaties voor zonne-energie. Wilt u weten of zonnepanelen ook voor uw bedrijf geschikt zijn? Vraag dan naar de Enodes zonnescan.

 

Waarom kiezen bedrijven voor zonnepanelen:

 • Opwekken van stroom voor eigen gebruik en het verlagen van de elektriciteitsrekening
 • Rendement behalen op eigen vermogen
 • Energielabel verbeteren
 • Als onderdeel van het verduurzamen van het vastgoed
 • Vanwege milieu- en MVO-doelen
 • Om stroom te delen met woningen in de buurt
 • Voor het imago en vanwege de uitstraling
   

Zonnepanelen voor eigen gebruik

Bedrijfsgebouwen met een voldoende groot dak kunnen opgewekte elektriciteit aanwenden voor eigen gebruik. Vooral als overdag de meeste stroom wordt gebruikt. Wel is het van belang de omvang van de installatie af te stemmen op het eigen verbruik. Dit voorkomt dat teveel opgewekte stroom teruggeleverd wordt aan het net tegen een veel lagere vergoeding dan het tarief waarvoor men stroom inkoopt.

 

Rendement op eigen vermogen

Stilstaand kapitaal kost geld. Als vermogen beschikbaar is voor een investering in bedrijfsmiddelen, dan kan de aanschaf en exploitatie van een zonnestroominstallatie een bijdrage leveren aan het rendement en het bedrijfsresultaat, zeker in combinatie met fiscale regelingen of subsidies. Met de zonnescan van Enodes krijgt u de mogelijkheden voorgerekend.

 

Verduurzamen van vastgoed

De gebouwde omgeving zal in 2050 ‘klimaatneutraal’ moeten zijn. Ook bedrijfsgebouwen moeten daarom duurzamer gemaakt worden en zonnepanelen kunnen daarbij helpen. Een zonnestroominstallatie kan gebruikt worden voor het opwekken van stroom voor eigen gebruik, maar ook om deze te ‘delen’ met de buurt. Dit kan middels de postoderoos, een regeling waarbij afnemers van de stroom vrijgesteld worden van de energiebelasting (11 ct.).

 

Waaruit bestaat de zonnescan van Enodes?

 • Bepalen te verwachten zoninstraling en vollast-uren afhankelijk van geografische locatie
 • Geschiktheid dak (oriëntatie, schaduw, beschikbaar oppervlak, constructie)
 • Aansluitwaarde elektriciteit en geschiktheid installatie
 • Opbrengstberekening aan de hand van actueel verbruiksprofiel
 • Begroting incl. subsidie indien van toepassing
   

Enodes verzorgt zeer regelmatig het advies voor en de realisatie van zonnestroominstallaties voor bedrijven.

Voor sportverenigingen en sportstichtingen heeft Enodes in het kader van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties een speciaal programma.

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.