Energiemonitoring

Enodes brengt met energiemonitoring energiestromen in een gebouw in kaart. Daarmee kunnen we onnodig energieverbruik opsporen en het succes van besparende maatregelen vaststellen. Energiemonitoring en de analyse van energiedata zijn de basis voor duurzaam energiemanagement.

Energiemonitoring van Enodes:

  • Datacollectie, analyse en rapportage van hoofd- en submeters
  • Bepalen verbruiksprofiel per object
  • Opsporen afwijkingen in verbruik incl. alarmering
  • Controle kloktijden installaties en klimaatregelingen
  • Bijstellen aansluitvermogen en gecontracteerd vermogen
  • Definiëren maatregelen en berekenen potentiële energiebesparing
  • Rapportage met bespaaradvies

Energie datacollectie

Voor energiemonitoring en analyse wordt energiedata samengebracht in een online dashboard. De data is telemetrisch verkregen van de hoofdmeters, van een netwerk van submeters en van het gebouwbeheersysteem. In het geval van kleinzakelijk energieverbruik maakt Enodes gebruik van de data van de slimme meter.

Energiemonitoring en analyse

Inzicht in de energiehuishouding en het verbruiksprofiel maakt het mogelijk om afwijkingen te signaleren en onnodig energieverbruik te voorkomen. Analyse van het energieverbruik brengt defecten aan installaties en klimaatregelingen aan het licht.

Monitoring maakt het mogelijk de resultaten van genomen maatregelen direct te meten. Ook is het mogelijk de potentiële energiebesparing van bouwkundige of installatietechnische maatregelen te voorspellen.

Naast online inzicht is periodieke rapportage mogelijk, inclusief het benoemen van maatregelen voor energiebesparing. Energiemonitoring vormt dan de basis voor het blijvend optimaliseren van de energiehuishouding en de energieprestatie van gebouwen, installaties en processen.

Voorbeeldprojecten:

Gemeentehuis Urk zuiniger dankzij monitoring

Zuinig gemeentehuis kan nog zuiniger.