Energiemonitoring.

Met energiemonitoring brengen we energiestromen in een gebouw in kaart. Daarmee kunnen we onnodig energieverbruik opsporen en het succes van besparende maatregelen vaststellen. Energiemonitoring en de analyse van energiedata zijn de basis voor duurzaam energiemanagement.

 

Wat is energiemonitoring?

Energiemonitoring bestaat uit:

 
 • Data verzamelen: analyse en rapportage van hoofd- en submeters;
 • Bepalen van het verbruiksprofiel per object;
 • Opsporen van afwijkingen in verbruik;
 • Controle van kloktijden installaties en klimaatregelingen;
 • Bijstellen van aansluitvermogen en gecontracteerd vermogen;
 • Definiëren van maatregelen en berekenen van potentiële energiebesparing;
 • Rapportage met advies voor directe besparingen.
   

Wat houdt het verzamelen van energiedata in?

Voor energiemonitoring en -analyse brengen we energiedata samen in een online dashboard. De data is telemetrisch verkregen van de hoofdmeters, van een netwerk van submeters en van het gebouwbeheersysteem. In het geval van kleinzakelijk energieverbruik maakt Enodes gebruik van de data van de slimme meter. Meer over het verzamelen van energiedata in dit dossier.

 

Wat levert energiemonitoring op?

 • Inzicht in de energiehuishouding en het verbruiksprofiel maakt het mogelijk om afwijkingen te signaleren en onnodig energieverbruik te voorkomen. Analyse van het energieverbruik brengt defecten aan installaties en klimaatregelingen aan het licht.
 • Monitoring maakt het mogelijk de resultaten van genomen besparingsmaatregelen direct te meten. Ook is het mogelijk de potentiële energiebesparing van bouwkundige of installatietechnische maatregelen te voorspellen.
 • Naast online inzicht is periodieke rapportage mogelijk, inclusief het benoemen van maatregelen voor energiebesparing. Energiemonitoring vormt dan de basis voor het blijvend optimaliseren van de energiehuishouding en de energieprestatie van gebouwen, installaties en processen.

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.