Sportfaciliteiten

Sportverenigingen en stichtingen met hun accommodaties, sportcomplexen met grote hallen, sportvelden, veelal een vorm van vastgoed met een lage bezettingsgraad en relatief hoge energielasten. Duurzaam sporten kan en juist een sportvereniging kan als sociale spil in wijk of buurt de mogelijkheden van lokale energieopwekking volop benutten. Enodes heeft daarvoor de Energie Estafette ontwikkeld. Deze aanpak werkt voor álle sportlocaties in Nederland.

Energieneutraal sporten

Sportlocaties, meestal in eigendom van gemeenten, is een vorm van vastgoed dat in meerdere opzichten bij uitstek geschikt is om een rol te spelen bij het realiseren van energieneutrale gemeenten en provincies. Anders dan voor een willekeurig bedrijfspand is voor een sportfaciliteit een lange termijn plan te maken. Maatregelen voor energiebesparing gecombineerd met lokale opwekking kennen lange terugverdientijden. Een termijn van 15 of 20 jaren zorgt voor een haalbare businesscase. Een ander voordeel is de sociale binding in wijk of buurt waaraan sportlocaties bijdragen. Dit geeft draagvlak voor energieprojecten in samenwerking met bedrijven en bewoners rondom de sportfaciliteiten. Bijvoorbeeld met een energiecorporatie met groene stroom voor sportclubleden en de buurt. Een combinatie van lange termijn planning, blijvende energiebesparing, lokale energieproductie met bewonersparticipatie en tijdelijke financiering maakt energieneutraal sporten mogelijk.

Subsidie

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) is in de plaats gekomen van de teruggave energiebelasting. De regeling richt zich specifiek op maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieproductie. Enodes heeft allerlei sportclubs, verenigingen en stichtingen bijgestaan in het traject van planvorming, subsidieverlening en realisatie. Omdat de jaarlijkse subsidiepot beperkt is, moet tijdig begonnen worden met het maken van plannen. De eerste stap daarvoor is het analyseren van de energieprestatie. Enodes kan daarbij helpen.

Zonne-energie van A tot Z

Voor de gemeente Edam-Volendam begeleidde Enodes de complete aanbesteding en installatie van zonnepanelen op drie sporthallen.