Gemeentehuis Urk zuiniger dankzij monitoring.

Voor het onlangs gerenoveerde gemeentehuis van Urk ontstond de vraag hoe energiezuinig het vernieuwde gebouw nu was.

De gemeente Urk wilde graag weten hoe energiezuinig het gemeentehuis na renovatie was geworden. Ook bestonden enkele klimaatklachten. Voorts wist men dat het gedrag van medewerkers niet altijd bijdroeg aan energie efficiëntie. Computers en radio’s werden na werktijd niet uitgezet, ramen werden niet gesloten en in de weekenden stond de verwarming te hoog. In gangen brandde teveel licht, vooral in de gang van de nieuwbouw. Verder was het vaak te warm in de overgangsruimte van oud- naar nieuwbouw.

 

Wat heeft Enodes gedaan?

In april 2017 is het gemeentehuis onderzocht door Enodes en zijn de gebouwgebonden installaties geïnventariseerd. Hieruit bleek dat zowel het elektriciteits- als het aardgasverbruik fors lager was dan de benchmarks. Dit komt door de zeer energiezuinige TL-verlichting. Ook de luchtbehandelingskasten zijn goed afgesteld, waardoor het elektriciteitsverbruik laag is.

Daarnaast is het aardgasverbruik laag. De goede schil-isolatie, isolerende beglazing en de warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten dragen hier aanzienlijk aan bij.

Verder heeft Enodes energiemonitoring toegepast. De data van de elektriciteitsmeter is geanalyseerd en daaruit bleek dat in de zomermaanden het elektriciteitsverbruik hoger was. Oorzaak bleek de koelmachine. Ook zijn data uit december en augustus met elkaar vergeleken, waaruit bleek dat in augustus het elektriciteitsverbruik ’s nachts hoger was.

Het gebouw scoorde al beter dan de benchmarks. Om het gebouw nog energiezuiniger te maken, adviseerde Enodes om twee maatregelen toe te passen.

  • Voor de energieopwekking kunnen PV en thermische zonnepanelen geplaatst worden. Deze hebben een terugverdientijd van bijna 10 jaar.
  • Het uitvoeren van energiemonitoring draagt bij aan de energiezuinigheid. Bewustwording bij de medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Door inzicht te krijgen in het energiegebruik, is het makkelijker om grip te krijgen op het verbruik.

 

Zelf instellen

Daarnaast heeft Enodes de klachten en opmerkingen van de medewerkers meegenomen in het onderzoek. Ook hier werden een aantal verbetermaatregelen voorgesteld. Deze kunnen op eenvoudige wijze zelf worden opgelost door de medewerkers. Verder wordt het personeel verzocht apparatuur af te sluiten en de ramen dicht te doen.

 

‘De werkwijze van Enodes is prettig, de vragenlijsten en het rapport waren allemaal duidelijk. Onze installatie was al bovengemiddeld, wat natuurlijk fijn was om te horen.’

– Gerard van der Woude, gemeente Urk