Almeerse scholen nu energieneutraal.

Passend Onderwijs Almere wil energie-neutraal worden.

Enodes heeft, in opdracht van de gemeente Almere, energieonderzoek uitgevoerd bij Passend Onderwijs Almere. Op de locaties de Bongerd, Olivijn, en OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) weet de organisatie naar aanleiding van het onderzoek nu wat de mogelijkheden zijn om energiebesparende maatregelen te treffen en duurzame energiebronnen te benutten.

 

Energieneutraal in 2022

In het kader van het programma ‘Energie Werkt!’, waarin de gemeente Almere werkt aan de doelstelling om in 2022 energieneutraal te zijn, heeft Enodes op drie locaties van Passend Onderwijs Almere energieonderzoek verricht. Specifiek werd er gekeken naar het elektriciteitsverbruik en het stadswarmteverbruik.

Ter plaatse zijn de gebouwgebonden installaties geïnventariseerd. Hoewel de gebouwen al behoorlijk energiezuinig waren, konden er maatregelen getroffen worden om de scholen elektra-neutraal te maken.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn diverse maatregelen genomen om energie te besparen. Op alle drie de scholen zijn zonnepanelen geplaatst: de platte daken lenen zich optimaal voor deze maatregelen. Ook zijn de bestaande PL-lampen (downlighters) vervangen door ledverlichting. Verder verschilden de adviezen per gebouw. De Olivijn had bijvoorbeeld een elektriciteitsaansluiting voor grootverbruik, terwijl dit gezien het verbruik onnodig was. Door om te schakelen naar een aansluiting voor kleinverbruik, kon er aanzienlijk bespaard worden op de vaste kosten. Daarnaast is zowel bij Olivijn als OPDC energiemonitoring mogelijk met behulp van de slimme meter. Per tijdvak is het energieverbruik te volgen.

 

Energieneutrale scholen

Door uitvoering van de energiebesparende maatregelen is het elektriciteitsverbruik verlaagd. De elektriciteit die de school nog nodig heeft wordt door de zonnepanelen opgewekt. Hiermee is de school op jaarbasis energieneutraal voor haar elektriciteitsverbruik.

 

‘Enodes heeft bij de drie scholen netjes werk geleverd. Het onderzoek naar hoe en wat er verbeterd kan worden was duidelijk. Al onze vragen werden goed beantwoord.’

– Jan van Laar, Facilitair manager Passend Onderwijs Almere