Unieke uitwisseling van warmte en koude.

In opdracht van de gemeente Urk leidt Enodes de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet. Het is een zogenaamd ‘koel warmtenet’, of KoWaNet. Hiermee wordt restwarmte van visverwerkende bedrijven ingezet om woningen te verwarmen. De woningen nemen de warmte af en produceren daarmee afgekoeld water, of “koude”. Deze koude gaat terug naar de visverwerkende bedrijven. Zij zetten deze koude in om hun koelmachines efficiënter te laten draaien. Deze wederkerigheid is uniek in Nederland.

De woningen komen in de nieuwe Zeeheldenwijk op Urk. De visverwerkende bedrijven komen op het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk. Dit bedrijventerrein wordt aardgasvrij. Eerder adviseerde Enodes over de alternatieven voor aardgas. Restwarmte van visverwerkende bedrijven kwam als duurzaam en haalbaar uit ons onderzoek. Omdat de gemeente enthousiast was over ons werk, vroeg zij ons om de duurzaamheid van het bedrijventerrein verder handen en voeten te geven. Daarbij betrokken wij ook duurzame opwek, netcongestie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit.

De meest recente opdracht van de gemeente is het projectleiderschap over de realisatie van het KoWaNet. Dit omvat alle relevante onderwerpen, van het begeleiden van de politieke besluitvorming tot het uitwerken van de business case, de organisatievorm, de aansluitverplichting, de planning van de werkzaamheden en nog vele andere zaken.

vrijblijvend advies.

Nog veel gebouwen kunnen beter presteren op energiezuinigheid en binnenklimaat. Wij denken graag met je mee.