Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Enodes gaat bij twee provincies aan de slag met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Marike Kok wordt Expert voor de Provincie Gelderland, Sylvain van Ligtenberg wordt Coach voor de Provincie Flevoland.

Het Ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren willen vaak verduurzamen, maar zij weten niet waar te beginnen. Het Ontzorgingsprogramma biedt hen ondersteuning en begeleiding op maat.

 

Het Ontzorgingsprogramma heeft de volgende doelgroepen:

  • Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners
  • Schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen
  • Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen
  • Eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen
  • Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen
  • Culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen
  • Stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.


Marike gaat in Gelderland als Expert inhoudelijke producten leveren, zoals duurzaamheidsplannen en energieanalyses. Zij wordt onderdeel van een team en gaat vooral vanuit de backoffice opereren. Sylvain gaat in Flevoland als Coach organisaties interesseren voor het programma en hen adviseren over verduurzaming.

vrijblijvend advies.

Nog veel gebouwen kunnen beter presteren op energieverbruik en binnenklimaat. Wij denken graag met je mee.