Verschillende verduurzamingsopties kantoor en productieruimten.

Voor Rotec Composite Group brachten wij in kaart hoe dit bedrijf haar kantoor en de productieruimten kan verduurzamen.

 

Aanpak

Dat deden wij aan de hand van drie duurzaamheidsscenario’s:

 
 1. Quick Wins 
  Dit scenario bevat eenvoudig te nemen maatregelen die binnen 10 jaar zijn terugverdiend.
 2. Duurzame warmteopwekking
  Dit scenario gaat over warmteopwekking zonder gebruik van aardgas. Het betreft een warmte en koude opslag-systeem (WKO), inclusief de kosten en belangrijkste aandachtspunten bij realisatie.
 3. Volledig duurzaam.
  In dit scenario worden alle maatregelen genomen voor volledige verduurzaming van de gebouwen.
   

Voor alle mogelijke maatregelen berekenden wij de terugverdientijd en stelden wij richtlijnen op voor de uitvoering.

 

Resultaat

Onze analyse stelde Rotec in staat om een weloverwogen besluit te nemen over de maatregelen om haar gebouw te verduurzamen.