Enodes ontwerpt de energievoorziening van een nieuwe haven op Urk.

De Provincie Flevoland ontwikkelt samen met een consortium van Urker ondernemers een nieuwe buitendijkse haven op Urk: de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Deze haven verstevigt de economische structuur van de regio en in het bijzonder die van Urk. In opdracht van de provincie bracht Enodes de scenario’s in kaart om de energievoorziening aardgasvrij en duurzaam te organiseren. Zo zette Enodes een belangrijke stap richting de realisatie van de MSNF.

 

Aanpak

Samen met de ondernemers en de provincie beantwoordden wij vijf onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de energiebehoeften van de ondernemers die zich gaan vestigen op de nieuwe haven? Welke eisen stellen zij aan de energielevering, nu en in de toekomst?
  2. Welke energie-opwek is lokaal aanwezig en welke opwek kan in de toekomst worden ontwikkeld?
  3. Wat is het afwegingskader van de ondernemers en van de Provincie Flevoland om een keuze te maken voor een bepaalde energievoorziening?
  4. Welke scenario’s zijn er om de energievoorziening duurzaam en toekomstbestendig op te lossen?
  5. Hoe scoren de scenario’s op duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Welke oplossing is optimaal en waarom?
 

Resultaat

Enodes bood de ondernemers en de provincie een concrete oplossingsrichting voor de energievoorziening van de nieuwe haven. Wij werkten drie scenario’s uit:

 
  • Scenario 1 – Restwarmte visverwerkende bedrijven op Urk
  • Scenario 2 – Warmte uit het IJsselmeer (aquathermie)
  • Scenario 3 – Warmte uit de lucht
     

Per scenario berekenden wij de optie om energieneutraal te zijn. Ook werkten wij de kosten uit van de scenario’s. Op basis van het wegingskader dat wij ontwikkeld hadden, kozen wij een voorkeursscenario. Zo hielpen wij de provincie om een belangrijke stap te zetten richting realisatie van de haven.