Enodes ontwikkelt energie-infrastructuur van Port of Urk.

De gemeente Urk heeft gekozen voor Enodes om de energie-infrastructuur van de Port of Urk te ontwikkelen.

De gemeente ontwikkelt een nieuw binnendijks bedrijventerrein, als onderdeel van de nieuwe Port of Urk. Dit terrein gaat ruimte bieden aan de visverwerkende industrie, de maritieme sector en andere bedrijvigheid. Vanuit de visie van goed rentmeesterschap wil Gemeente Urk het terrein duurzaam en aardgasvrij ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente bij de keuze voor de infrastructuur het bedrijfsleven betrekken. Het doel is om te komen tot een energie-infrastructuur die gedragen, duurzaam en toekomstbestendig is.

 

Enodes gaat dat realiseren door de wensen van de ondernemers en andere stakeholders in kaart te brengen. Ook maken wij een analyse van verschillende scenario’s voor de energievoorziening. Eerder ontwierp Enodes in opdracht van de provincie Flevoland al de energievoorziening van de buitendijkse haven die grenst aan het terrein.

 

‘Gemeente Urk koos voor Enodes vanwege hun kennis en ervaring en omdat zij een gedegen stakeholderanalyse kunnen uitvoeren.’

– Janko Lolkema, projectleider Port of Urk, gemeente Urk

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.