Aardgasvrij poedercoaten.

Een bedrijventerrein aardgasvrij maken kan alleen als we rekening houden met individuele grote verbruikers. Veens bedrijf Doornenbal Poedercoaters B.V. laat zien waarom.

De gemeente Veenendaal werkt samen met bedrijven aan het toekomstbestendig en aardgasvrij maken van bedrijventerrein De Faktorij en De Vendel. Op dat terrein zit Doornenbal. Het bedrijf gebruikt gasovens op 100 °C en 200 °C om metalen objecten te poedercoaten. Doornenbal wil verduurzamen en realiseert zich dat het op termijn aardgasvrij moet worden.

In opdracht van de gemeente brachten wij in kaart hoe Doornenbal Poedercoaters B.V. dat kan bereiken:

1.      Elektrische ovens zijn voorlopig onhaalbaar. Dit soort ovens werken wel, maar in aanschaf en verbruik zijn ze duurder dan gasovens. Netcongestie is ook een bezwaar. Elektrische ovens vragen om een grotere capaciteit e-aansluiting en dat kan de komende jaren niet. Het dak volleggen met zonnepanelen voor eigen gebruik is ook onhaalbaar omdat Doornenbal de opgewekte elektriciteit niet rendabel kan opslaan.

2.      Waterstofgas is op termijn mogelijk wel haalbaar. Met aangepaste branders kunnen de ovens voldoende verhit worden voor poedercoaten. De waterstofeconomie staat echter nog in de kinderschoenen. De brandstof is onvoldoende beschikbaar voor Doornenbal. Op termijn kan het bedrijf waterstof wel inkopen of zelf produceren met groene stroom en een electrolyser.

Daarom blijft Doornenbal Poedercoaters B.V. de komende jaren aangewezen op aardgas.

Wat kan het bedrijf wel doen?

1.      Met andere Veense grote aardgasverbruikers de haalbaarheid verkennen van gezamenlijke waterstofproductie en opslag.

2.      Participeren in een energy hub op het bedrijventerrein om netcongestie op te lossen. Voor Doornenbal is dit vooral interessant als haar verbruik flexibel kan worden, door bijvoorbeeld ’s nachts en in het weekend te poedercoaten.

Wat duidelijk wordt: het buurtuitvoeringsplan aardgasvrij moet rekening houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze grote verbruiker.