Het vermogen van een warmtepomp.

Welk vermogen moet een warmtepomp hebben om jouw gebouw goed te verwarmen? Een te hoog vermogen is zonde van het geld, een te laag vermogen en je zit in de kou. Hoe bereken je het vermogen?

Bouwkundestudenten Lismar Balbuena en Romy Spoelder van Windesheim Flevoland deden hun co-makership bij Enodes en zochten het uit. Enodes’ Niels Visser begeleidde hen.

Uiteraard is de warmteverliesberekening de beste methode om het benodigde vermogen van een warmtepomp te berekenen. Dit is the gold standard. Maar deze methode is arbeidsintensief om uit te voeren. De berekening vergt dat je alle afmetingen van het gebouw weet en dat je gegevens verzamelt over isolatiewaarde van de schil, het ventilatiesysteem en het afgiftesysteem.

Daarom gingen Lismar en Romy op zoek naar een eenvoudig alternatief. Ze vonden zes andere bestaande rekenmethodes. Bij vijf gebouwen pasten ze deze methodes toe. Ze vergeleken de uitkomsten met de uitkomst van de warmteverliesberekening. De grafiek toont de analyse.

Te zien is dat methode 2 het minst betrouwbaar is. De resultaten wijken enorm af van de rode lijn van de warmteverliesberekening. Methode 6 scoort het beste; het resultaat wijkt bij alle vijf gebouwen zo’n 10% af.

Wat is rekenmethode 6? Deze gaat uit van bouwjaar, soort ventilatie en gebruiksoppervlakte. Met deze drie gegevens is het benodigde vermogen eenvoudig op te zoeken in een tabel. Deze staat op https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/kengetallen/ onder de kop Indicatietabel benodigd aantal Watt per m².

Het benodigde vermogen in kW = (Watt/m² x gebruiksoppervlakte) / 1000.

Wij danken Lismar en Romy voor hun harde werk, de superbruikbare resultaten en de fijne samenwerking.

vrijblijvend advies.

Nog veel gebouwen kunnen beter presteren op energieverbruik en binnenklimaat. Wij denken graag met je mee.