Binnenklimaat verbeteren én investeren in de toekomst.

Welke scenario’s zijn er om het binnenklimaat te verbeteren én het gebouw geschikt te maken voor de toekomst (energielabel C en gasloos)? 

De vraag

Het kantoor van Schothorst Feed Research stamt uit de jaren zeventig. In de zomer is het op een aantal plekken te warm, terwijl het in de winter te koud kan zijn. Ook zijn er klachten over koudeval op sommige werkplekken. Investeringen in het binnenklimaat zijn beter te rechtvaardigen als daarmee het gebouw ook kan voldoen aan eisen die de overheid in de toekomst gaat stellen.

 

De aanpak

Schothorst Feed Research vroeg Enodes berekeningen te maken voor de kosten en opbrengsten van drie scenario’s. Dat zijn:

 1. Scenario: Laaghangend fruit
  Welke maatregelen verbeteren het binnenklimaat of de energieprestatie van het gebouw?
 2. Scenario: Label C
  Hoe kan het gebouw voldoen aan de energetische eisen van label C, dat in 2023 voor elk kantoor verplicht zal zijn? Welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het binnenklimaat te verbeteren? Voorbeelden daarvan zijn waterzijdig inregelen, aanbrengen van kierdichting en het toepassen van warmtewerende glasfolie.
 3. Scenario: Gasloos
  Welke maatregelen zijn nodig om het gebouw van het gas af te halen, waarbij het uitgangspunt is dat er niet of nauwelijks klachten zijn over het binnenklimaat?
   

Bij het opstellen van de scenario’s heeft Enodes onderzocht of de maatregelen in aanmerking komen voor de volgende regelingen: VAMIL, EIA en SDE.

Ook is er meteen een onderzoek gedaan om het huidige energielabel vast te stellen.

 

Het resultaat

Schothorst Feed Research heeft een adviesrapport ontvangen in de vorm van een stappenplan. Daarmee kan de organisatie in eigen tempo diverse verbeteringen aan het binnenklimaat, de installatie en het gebouw uitvoeren. Bij elke stap staat omschreven wat deze kost, welke besparing deze oplevert en welk effect dat op het energielabel heeft. Ook heeft Enodes het huidige energielabel afgegeven, dat daarmee als referentiepunt voor verbeteringen kan dienen.

 

‘Het is mooi om te zien dat er laagdrempelige verbeteringen mogelijk zijn, die positief impact hebben op het binnenklimaat. Vooral het besparingspotentieel waarmee dit gepaard gaat, is indrukwekkend.’

– Ahmed Mahmoud, adviseur Enodes