De opgewekte gemeente.

Hoe kan een gemeente meer zonneparken en windturbines realiseren? En hoe kan dat “netcongestie-vriendelijk”? Jochem Boeke geeft zeven tips.

1. Doe het zelf. Zet een gemeentelijk elektriciteitsproductiebedrijf op. De gemeente Twenterand deed dat met succes. Zij bouwde Zonnepark Oosterweilanden BV op eigen grond. Je kunt zoiets ook samen doen met een energiecoöperatie of bedrijf. Dat deden de gemeenten Dordrecht en Harderwijk.

2. Zet een duurzaamheidsfonds op. Om de lusten en lasten van een zonne- of windpark eerlijk te verdelen, zet je een duurzaamheidsfonds op. Een deel van de opbrengsten gaat in dat fonds en je  gebruikt het geld voor lokale projecten, zoals het isoleren van woningen of het bestrijden van  energiearmoede. Dit doet wonderen voor het draagvlak.

3. Maak zonneparken netcongestie-vriendelijk. Een zuid-opstelling zorgt voor belachelijk hoge pieken ’s zomers overdag. Dit belast het net enorm. Kies daarom een oost-west-opstelling. Dit spreidt de opbrengst. Het is ook maatschappelijk verantwoord om de netaansluiting te limiteren op 50% van het piekvermogen. Dit verlaagt de opbrengst hoogstens 5% en het laat meer ruimte op het net voor anderen.

4. Combineer zon en wind. Stimuleer de combinatie van wind en zon op één aansluiting. Dit levert 4.000 vollasturen per jaar op en het spreidt de opbrengst.

5. Koppel opwekkers aan gebruikers. Om netcongestie te verminderen, wil je dat opgewekte elektriciteit zo veel mogelijk ter plekke wordt gebruikt. Breng partijen samen die een Gesloten Distributie Systeem (GDS) kunnen realiseren, en ondersteun bedrijven die een energy hub op hun bedrijventerrein willen ontwikkelen. Dit soort initiatieven is vooral interessant als er grootverbruikers meedoen die hun verbruik kunnen flexibiliseren.

6. Ken uw coöperaties. Ga in gesprek met lokale energiecoöperaties en vraag hoe je hen kunt helpen. Voor grootschalige opwek richt je je vooral op grotere coöperaties die professioneel zijn georganiseerd. Deze zijn beter in staat om vreemd vermogen aan te trekken.

7. Praat met de netbeheerder. Bespreek de plannen in jouw gemeente regelmatig met de netbeheerder en TenneT. Deze investeren de komende jaren miljarden in netverzwaring. In jouw gemeente kunnen ze dat alleen zinnig doen als ze afweten van de plannen daar.


Jouw strategie ontwikkelen? We denken graag mee.