Groen licht voor Energienet Urk.

De gemeenteraad van Urk stemde op 13 april 2023 unaniem in met het voorstel over de organisatievorm van Energienet Urk. Het Energienet Urk stelt de bedrijven van Port of Urk en de woningen van de Zeeheldenwijk in staat duurzaam warmte en koude uit te wisselen.

Door dit besluit kan de gemeente een joint venture uitwerken. Hierbij houdt de gemeente een meerderheidsbelang in de organisatie die het Energienet ontwerpt, bouwt en exploiteert. De gemeente gaat de verantwoordelijkheid en opbrengsten delen met een privaat warmtebedrijf. De aanbesteding om deze partij te vinden starten wij binnenkort.

Enodes ondersteunt de gemeente Urk bij de ontwikkeling. Wij zijn er trots op dat de Gemeenteraad dit besluit heeft genomen.

Dit filmpje laat prachtig zien hoe het Energienet Urk werkt:

https://vimeo.com/790050746/98556eb657