Binnenklimaatonderzoek.

Temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte bepalen in grote mate het comfort op en rond de werkplek. Vaak gaat het mis: in veel gebouwen is het binnenklimaat een bron van klachten. Verkeerd ingestelde klimaatinstallaties zorgen bovendien voor een hoger energieverbruik.

Grote temperatuurverschillen, tocht, droge lucht, gebrek aan daglichttoetreding en slechte akoestiek; allemaal factoren die niet bijdragen aan het comfort en de arbeidsproductiviteit. Een gebrekkige klimaatbeheersing kan zelfs een hoger ziekteverzuim tot gevolg hebben.

In veel gebouwen is de klimaatbeheersing onder de maat omdat installaties en regelingen niet meer passen bij het gebruik en de inrichting van het gebouw. Daarnaast wordt er vaak ad hoc gereageerd op klachten, waarbij de werking van de installaties als geheel uit het oog verloren wordt. Een klacht verhelpen levert dan vanzelf nieuwe klachten op. Het binnenklimaatonderzoek van Enodes is daarop een antwoord.


Het binnenklimaatonderzoek omvat:

  • Monitoring en steekproefmeting van luchtkwaliteit (o.a. NEN7730)
  • Inventarisatie van geregistreerde klachten
  • Onderzoek van het functioneren van de klimaatinstallaties en energieprestatie
  • Inventarisatie bestaande regeltechniek en instellingen
  • Probleemanalyse met verbeterplan
  • Financiële begroting en onderhoudsplan
  • Begeleiding bij uitvoering verbeterplan en monitoren resultaten
     

Plan van aanpak voor binnenklimaat optimalisatie

Aan de hand van binnenklimaatonderzoek toetst Enodes niet alleen de kwaliteit van het binnenklimaat, maar wordt ook gekeken naar het functioneren van de klimaatinstallaties en de gebruikte regeltechniek.

 

De bevindingen van het binnenklimaatonderzoek vormen voor Enodes de basis voor het opstellen van een verbeterplan. Aanpassen van de regelingen en het verbeteren van de installaties voor klimaatbeheersing maken een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat mogelijk. Enodes maakt bij dat verbeterplan een investerings- en exploitatiebegroting, inclusief een prognose voor de energieprestatie.

 

Bekijk de projecten waarbij Enodes binnenklimaatonderzoek heeft gedaan:

vrijblijvend advies.

Wij denken op grond van onze ervaringen in de praktijk dat er nog vele gebouwen zijn die beter kunnen presteren. Wij denken graag met je mee.