Drie bedrijventerreinen aardgasvrij maken.

In opdracht van de gemeente Lelystad inventariseerde Enodes de mogelijkheden om drie bedrijventerreinen aardgasvrij te maken. Het gaat om de drie terreinen Campus Midden, Noordersluis en Oostervaart. Voor alle drie gaven wij een doorkijk naar een realisatieplan dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de bedrijven. Deze plannen gaan deel uitmaken van de Transitievisie Warmte van de gemeente.

 

Aanpak

Onze aanpak was erop gericht om de bedrijventerreinen grondig in beeld te brengen. Wij verzamelden cijfers over het energieverbruik en gegevens over de bedrijven, gebouwen en installaties. De bronnen waren: 

 
  • Interviews met bedrijven waarvan wij verwachtten dat zij veel energie verbruiken.
  • Een online enquête.
  • Telefonische interviews.
  • Energie Calculatie Model (ECM), ons model dat open data en benchmarkgegevens gebruikt om het energieverbruik van bedrijven te voorspellen.
  • Gegevens van de netbeheerder over het verbruik en het aantal aansluitingen van het hele terrein en per postcodegebied.
 

Naast deze cijfermatige gegevens peilden wij ook hoe de ondernemers staan tegenover de verduurzaming en het uitfaseren van aardgas. Op basis hiervan schatten wij in hoeveel draagvlak er is om te verduurzamen. Wat opviel was dat het merendeel van de bedrijven positief staat tegenover het aardgasvrij worden en dat er veel interesse is voor het onderwerp.

 

Onderstaande afbeelding laat zien hoe wij het energieverbruik opdelen. Deze opdeling maakt het mogelijk om een realisatieplan te creëren voor het uitfaseren van aardgas.

 

Resultaat

Onze analyse stelde de gemeente in staat om concreet met de realisatie aan de slag te gaan. Daarnaast leverde onze analyse een nieuw inzicht op. Wij benaderden de opdrachten gebiedsgericht. Immers, per terrein kwamen wij tot een eerste realisatieplan. Echter, de sleutel is niet gebiedsgericht, maar CO2-gericht. Bij de drie terreinen zagen wij dat een handjevol grote aardgasverbruikers goed zijn voor meer dan 80% van het totale aardgasverbruik op het terrein. Het zijn de bedrijven die aardgas inzetten om warmte te genereren in een productieproces. Als de gemeente met deze grootste verbruikers tot een maatwerkoplossing komt om aardgas uit te faseren, dan wordt een enorme stap gezet in het verlagen van de CO2-uitstoot.

 

Voor de grote groep van kleine verbruikers kan de gemeente wel collectieve maatregelen nemen, zoals een inkoopregeling voor warmtepompen.