EED-energieaudit voor koelhuis.

Energieaudit voor farmaceutisch bedrijf in het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED).

De vraag

Het EED energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de te nemen maatregelen. Een energie-audit conform de EED is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 fte of met een omzet van meer dan 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Geris Dairy Solutions wil graag aan de vereisten van de EED voldoen en heeft Enodes daarom gevraagd om een energie-audit uit te voeren.

 

De aanpak

Een energie-audit bevat een uitgebreide omschrijving van de energieverbruikers in een gebouw en de mogelijkheden van besparing op het verbruik. Op de locatie is een inventarisatie gedaan door Enodes. Daarbij is gekeken naar:

  • Bouwkundige eigenschappen van het pand
  • Gebouw gebonden installaties (HVAC)
  • Proces gebonden installaties (koel/vriescellen)
  • Verlichting
     

Met behulp van de gebruikerskenmerken is een energiebalans opgesteld. Tevens is een analyse gemaakt van het gemeten energieverbruik.

Na analyse van het verbruik van het gebouw is gekeken welke energiebesparende maatregelen er getroffen kunnen worden. Hierin is de lijst van Erkende maatregelen, maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, meegenomen. Tevens is gekeken naar de mogelijkheid tot het opwekken van elektriciteit op het pand door middel van zonnepanelen.

Het rapport is bij RVO ingediend.

 

Het resultaat

Geris Dairy Solutions heeft een rapportage ontvangen met daarin de verplichte maatregelen vanuit de Erkende maatregelenlijst en andere mogelijkheden tot energiebesparing.
Het pand van Geris Dairy Solutions is recent gebouwd en goed geïsoleerd. Het grootste deel van de installaties is tevens energiezuinig. Er zijn daarom weinig maatregelen te treffen. Het rapport geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken.