Slotervaartziekenhuis over op stadswarmte.

Hoe krijg je een ziekenhuis (bijna) van het gas af? 

Onderhoud

De verouderde verwarmingsinstallatie van het (inmiddels gesloten) ziekenhuis zou op termijn niet meer aan de gestelde eisen op het gebied van uitstoot van ketels voldoen. In plaats van delen van de installatie te vervangen, werd besloten alternatieven te onderzoeken.

 

Aanpak

Bij dat onderzoek bleek dat aansluiting op het warmtenet bedrijfseconomisch gunstig zou kunnen uitpakken. Nuon Westpoort Warmte heeft op de locatie van het Slotervaartziekenhuis leidingen lopen naar het ernaast gelegen Antoni van Leeuwenhoek Instituut, hetgeen de warmtelevering aan Slotervaart vereenvoudigde.

De aansluiting op Westpoort Warmte was niet eenvoudig. Het ziekenhuis beschikt over een conventioneel systeem van hoge temperatuur radiatoren in een ringleiding. Enodes verzorgde het ontwerp van pompen en regeltechniek om de warmteoverdracht mogelijk te maken. De gasgestookte CV-ketels werden vervangen door een intern warmteafgifte systeem (IWAS) met een vermogen van 7 MW. Hiermee zou het ziekenhuis jaarlijks ruim 1,6 miljoen m3 aardgas kunnen besparen.

 

Belangrijke stap in verduurzamen

De keuze voor stadswarmte met de daarbij gepaard gaande CO2-reductie paste in het duurzaamheidsbeleid van MC Slotervaart. Het bedrijf, met locaties in Lelystad en Emmeloord, deed mee aan de Milieubarometer en wilde de prestaties op deze duurzaamheidsmeetlat verbeteren. Daarom werd het gebouw stap voor stap aangepakt, per etage. Verbetering van de gevelisolatie en toepassen van HR++ beglazing moest bij gaan dragen aan het terugdringen van de warmtevraag. De aansluiting op het warmtenet is daarvoor ideaal omdat bij lagere warmtebehoefte niet de installaties aangepast hoeven te worden, maar slechts de warmteoverdracht van het warmtenet.

 

‘Met deze gedurfde stap verkleint MC Slotervaart de CO2-footprint in één klap. Buiten de gebaande paden durven denken vereist lef.’

– Bastiaan Geist, adviseur Enodes