Energieaudit volgens EED voor zorgorganisatie.

Voor twee zorglocaties heeft Coloriet uit Lelystad een energieaudit laten opstellen.


Energie efficiëntie

Coloriet streeft naar een minimale belasting van het milieu en wil een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2-footprint. Met een energieaudit en uitvoeringsplan voldoet Coloriet aan de eisen die zijn opgelegd vanuit de Energy Efficiency Directive (EED).

 

De energieaudit

Enodes heeft energieonderzoek uitgevoerd op twee locaties, Laarhof en Laarstaete. Het jaarverbruik elektriciteit van beide locaties ligt boven 1 miljoen kWh, het gasverbruik bedraagt bijna 200.000 m3. De afgelopen jaren zijn door Coloriet al maatregelen voor energiebesparing en het verbeteren van de energie efficiëntie genomen. Met het energieonderzoek en de energieaudit wordt het mogelijk aanvullende maatregelen op te sporen. Tegelijk kan dan bekeken worden of voldaan wordt aan de lijst ‘Aangewezen erkende maatregelen voor energiebesparing in gebouwen voor zorg en welzijn.’ Deze maatregelen zijn verplicht bij een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Deze verplichting is uitvloeisel van de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

 

Het resultaat

Op basis van het uitgevoerde energieonderzoek en de opgestelde energieaudit heeft Enodes verbetermaatregelen opgesteld en bekeken welke maatregelen volgens de ‘erkende maatregelenlijst’ verplicht waren. Op een locatie bleek het nodig een VR-ketel voor ruimteverwarming voor vervanging door een HR107 variant aan te merken. Ook was het op deze locatie mogelijk om een aanzienlijke besparing op het elektriciteitsverbruik te realiseren door een deel van de verlichting te vernieuwen.

Optioneel werd geadviseerd de CV-transportpompen te vervangen voor toerengeregelde 1-fase pompen. Voor beide locaties wordt het energieverbruik beheerd d.m.v. een energieregistratie en bewakingssysteem (EBS). De verplichte maatregelen zijn door Coloriet opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan voor uitvoering binnen het kader van de wet.

‘Omdat Coloriet al jarenlang een actief beleid voert voor energie efficiëntie, waren de uitkomsten van de energieaudit geen verrassing. De voorgestelde maatregelen verdienen zich snel terug en zijn relatief eenvoudig uit te voeren.’

– Bastiaan Geist, adviseur Enodes